Home » Blogg
Spara och bevara ute på konferens

Spara och bevara ute på konferens

I november hölls en seminariedag för människor som arbetar med att renovera, bygga om och energieffektivisera olika typer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arrangör var Seminar Design Group.

Från Spara & bevara presenterade tre personer olika perspektiv på temat. Först ut var Tor Broström som bl.a. presenterade en ny Europastandard. Han belyste även frågor som; Vad innebär energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Hur skapar vi ett systematiskt förhållningssätt vid olika projekt? Lite senare på eftermiddagen hade Tor även en session som utgick från frågan; Hur mycket energi kan vi spara i världsarvstaden Visby?

Petra Eriksson från Uppsala universitet talade om Kulturvärden, regelverk och energieffektivisering samt balansen mellan olika intressen. Hon tog bl.a. upp frågor om kulturhistoriskt värdefulla byggnaders förutsättningar att energieffektiviseras samt vad som definierar en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Efter lunchen pratade Paula Femenias om renovering av flerfamiljshus byggda före 1945. Hur kan resultat av tidigare renoveringar vägleda nya investeringar var en av frågorna. Hon gick också in på ny- och ombyggnad utifrån ett utvecklings- och innovationsperspektiv.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *