Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

En ny avhandling från Linköpings universitet tar upp frågan om livscykelkostnader i förhållande till energieffektiviserande åtgärder i äldre byggnader. Lina La Fleurs utvärderar energirenoveringar av flerfamiljshus I sin avhandling Energy renovation of multi-family buildings in Sweden: An evaluation of life cycle costs, indoor environment and primary energy use, and a comparison with constructing a new building. Genom att både se till effekterna på uppvärmningsbehov, livscykelkostnader, inomhusmiljö och primärenergianvändning har La Fleur i sin fallstudie av ett flerbostadshus från 1961 kunnat konstatera att det inte är kostnadseffektivt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som del av renoveringen, om den lägsta livscykelkostnaden är målsättningen. Däremot finns det massor av andra fördelar gällande både minskning av uppvärmningsbehov och bättre inomhusmiljö gällande både temperatur, buller och luftkvalitet, enligt de boende. En förhållandevis billig och effektiv åtgärd är att isolera vinden medan installering av ett FTX-system tar längre tid att återbetala.

Läs hela avhandlingen här.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *