Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Energimyndigheten inbjuder ansökningar ur forskningsprogrammet människa, energisystem och samhälle. Detta stöder forskning som bidrar till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen. Projekt kan handla om följande:

•aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och enskilda människor och deras val, beslut, handlande som har med energi- och klimatfrågor att göra;

•utformning, gestaltning och förändring respektive samspelslösningar och motsättningar mellan energisystemens aktörer, teknik och institutioner;

•energi- och klimatpolitiska aktörer och frågor som kan bidra till Parisavtalets genomförande;

•frågor som rör energi- och klimatfrågornas koppling till geopolitik och energiförsörjning samt internationalisering och konkurrenskraft;

•forskning med jämställdhets- och rättviseperspektiv;

•jämförelser i tid mellan svenska och internationella sammanhang, samt med andra samhällssektorer;

•styrning och policy-frågor.

Mer info hittar du på: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/manniska-energisystem-och-samhalle/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *