Norsk studie visar att renovering ger mindre växthusutsläpp än nybyggnation

Norsk studie visar att renovering ger mindre växthusutsläpp än nybyggnation

Bild: Gaveldetalj från pågående renovering, Port Elizabeth Tramways. Suzi-k / Wikimedia Commons / Licens: CC BY-SA 3.0

 

I veckan publicerade norska Bygg og bevar en artikel om en ny studie som behandlar frågan om livscykelanalyser. Det är forskaren Marianne Kjendseth Wiiks som genomfört livscykelanalyser för över 120 olika byggprojekt, varav 14 handlade om renoveringsprojekt. Analyserna innefattade olika typer av byggprojekt från hela Norge och i dem har beräkningar av växthusgasutsläpp beräknats. Att klimatmålen bara kan nås om utsläppen från byggbranschen minskas är känt sedan tidigare, men studien visar att renovering av gamla byggnader lönar sig mycket bättre för att nå klimatmålen än att bygga nytt.

Vid en livscykelanalys bedöms byggnadens totala klimatutsläpp inklusive produktion, materialtransport och rivning. Kjendseth Wiik har gjort analyser av byggprojekt med höga klimatambitioner där olika åtgärder, som ex. att bygga lättare strukturer och välja hållbara material med lägre klimatpåverkan, gjorts för att minska utsläppen. Ett syfte med studien var att ta reda på ifall denna typ av åtgärder gav önskad effekt eller inte.

Genom att jämföra med referensvärden* kunde Kjendseth Wiik konstatera att de studerade och klimatambitiösa nybyggnadsprojekten visade lägre växthusgasutsläpp (ca cirka 4,9 kg CO2 ekv/m2 år i jämförelse med 6,3 kg CO2 ekv/m2/år), en minskning på ungefär 22 %. Dock visade sig renoveringsprojekten vara ännu mer klimatsmarta, i snitt låg utsläppen på bara 2,3 kg CO2 ekv/m2/år.

Studien, vars rapport publiceras längre fram, genomfördes med hjälp av deltagande partners från FME ZEN (Research Center for Zero Emission Areas in Smart Cities), närmare bestämt SINTEF, NTNU, Civitas, Asplan Viak, Futurebuilt och Skanska.

Läs mer på Bygg og bevars hemsida: https://www.byggogbevar.no/arkiv/rehabilitering-framfor-nybygg

* Beräknade utsläpp från projekt byggda i enlighet med lagkraven.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *