Ny licentiatavhandling inom Spara och bevara läggs fram 18 maj

Ny licentiatavhandling inom Spara och bevara läggs fram 18 maj

Bild: Detalj av ”Den ryske punkarens val i Norrbotten. Hus i Nattavaara by.” av konstnären Jan Anders Jatte Eriksson. Hämtad från avhandlingens omslag.

 

Imorgon, den 18 maj, lägger Tomas Örn fram licentiatavhandlingen Energy Efficiency in Heritage Buildings – Conservation Approaches and Their Impact on Energy Efficiency Measures vid Luleå Tekniska Högskola. Tomas avhandlingsarbete har varit knutet till projektet Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat som ingår i forskningsprogrammet Spara och bevara.

Ett utdrag från avhandlingen:

I licentiatavhandlingen diskuteras metoderna för att identifiera kulturhistoriska värden i en byggnad och hur den underliggande teorin påverkar olika scenarier i en energieffektiviseringsprocess. Valet av bevarandeteori och bevarandestrategi påverkar framgångsfaktorn i energieffektiviseringen och hur mycket energianvändningen i en kulturhistorisk byggnad kan minskas. I denna avhandling föreslås därför ett teoretiskt ramverk för att förstå effekterna av de olika kulturhistoriska bedömningar som kan göras, antingen genom att använda ett objektivistiskt eller en relativ syn på hur en byggnads kulturhistoriska värden skapas och bäst bevaras. Utifrån detta teoretiska ramverk har ett stöd för beslutsfattande utvecklats för att ytterligare beskriva effekterna av de olika bevarandestrategiernas påverkan på implementeringen av olika energieffektiviserande åtgärder.

Avhandlingen i fulltext: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1198726&dswid=-8983

Mer information om seminariet: https://www.ltu.se/ltu/calendar/Disputationer-lic-seminarier/Lic-seminarium-Tomas-Orn-Arkitektur-1.174984

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *