Ännu en doktorsavhandling färdig!

Ännu en doktorsavhandling färdig!

Vi kan med glädje meddela att ytterligare en doktorand med koppling till Spara och bevara nu är färdig doktor! Linn Liu disputerade i förra veckan med avhandlingen A systematic approach for major renovation of residential buildings. Ur avhandlingens abstract:

Syftet med denna forskning är att utveckla en metodik ur ett systematiskt perspektiv som kan användas för att analysera energianvändning, finna optimal livscykelkostnad (LCC), skapa energieffektiviseringsåtgärdspaket, undersöka inomhusmiljöer, beräkna CO2-utsläpp och primärenergianvändning i en byggnad eller ett samhälle vid omfattande renovering.

Avhandlingen går att ladda ner i sin helhet via Digitala Vetenskapliga Arkivet och i vår Kunskapsdatabas finns både abstract samt länk till avhandlingen.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *