Moderna energimoderniseras

Moderna energimoderniseras

Foto: Holger.Ellgaard, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

 

I senaste numret av Energi och Miljö finns en artikel om energirenoveringarna som pågått på Moderna museet under ett antal år. Det hela började med en stor energiutredning. Byggnaden var nämligen den mest energislukande per kvadratmeter i Statens fastighetsverks bestånd, något som bland annat kan förklaras av att inneklimatet är hårt reglerat pga. konstverken som förvaras och visas i museet. Utredningen gjordes med hjälp av BELOK:s* Totalmetodik – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring.

Utredningsunderlaget har lett till ett antal energieffektiviseringsåtgärder, bl.a. byte till LED-belysning, fjärrvärme och ny teknik för klimatstyrning i kombination med justerade krav på relativ fuktighet och temperatur samt klimatzoner. Sammantaget gör detta att man prognostiserar för en besparing på 4 MWh 2020 i jämförelse med åren innan energiprojektet drog igång, något som beräknas motsvara tre miljoner kronor.

Artikeln finns tillgänglig för medlemmar i nr 10 av Energi och miljö: https://www.energi-miljo.se/tidningen/energi-miljo-nr-10-2020

 

*BELOK (Beställargruppen för lokaler) är ett nätverk som initierats och understötts av Energimyndigheten.

 

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *