Home » Blogg
Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

En ny studie från University of California betonar nödvändigheten av människors ändrade beteende för att minska energiförbrukningen. Trots alltmer energisnål teknik har nämligen vår energikonsumtion ökat istället för minskat. Större hem och mer teknisk utrustning i hemmen är några av de anledningar som detta beror på. Istället för att öppna ett fönster när det är varmt väljer allt fler att sätta på air-condition istället. Enligt studien behövs därför forskning som fokuserar på människors beteende samt policys som fokuserar på energieffektivisering på ett mer övergripande sätt.

Läs mer här

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *