Home » Blogg

Living with Cultural Heritage

Deltagare i Interreg Central Baltic-projektet Living with Cultural Heritage (LiviHeri) besökte Visby för möten på temat byggnadstradition, innovation och hållbarhet. Anna Donarelli presenterade det pågående arbetet i Spara och Bevara-projektet ”hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk”. Hampakalken, som är en blandning med hampans vedämnen och traditionellt kalkbruk, ger ett luftigt bruk som kan slås på väggen precis som traditionella putsbruk, ytan putsas sedan med ett tunt lager kalkbruk. Just nu genomförs försök vid Lunds Universitet där materialet i första hand utvärderas som yttre isolerande putsskikt vid renovering av traditionellt putsade trähus, vilka är mycket vanliga i Visby innerstad.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *