Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande

Foto: Jonathan Andreo

Om du söker kunskap och information om hållbart byggande så finns nu en samlingsportal för detta:

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med våra underleverantörer samlar och sprider vi kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige.

Vi riktar oss till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Mer info på https://ichb.se/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *