Home » The Historic Building Energy Retrofit Atlas

The Historic Building Energy Retrofit Atlas

The Historic Building Energy Retrofit Atlas är en databas som samlat och presenterar goda exempel kring hur en historisk byggnad kan renoveras för att uppnå hög energieffektivitet samtidigt som man respekterar och skyddar dess kulturhistoriska värden.

Den insamlade datan innehåller information om byggnaden och dess konstruktion, kulturhistorisk värdering, byggmaterialspecifikationer, energieffektivitet och komfort samt om renoveringslösningar och produkter.

Här hittar du goda exempel från The Historic Energy Retrofit Atlas