Home » Temperierung-system – inbyggd värme

Temperierung-system – inbyggd värme

Salsta4
Foto: Alexandru Baboş, Riksantikvarieämbetet, Wikimedia Commons

 

Sammanfattning
Ett så kallat temperierung-system installerades i en av flyglarna på barockslottet Salsta i Uppland. Detta resulterade i en energibesparing på cirka 20%.

Beskrivning av byggnaden
Salsta slott ligger 2,5 mil nordost om Uppsala. Nils Bielke d.y. lät uppföra den nuvarande slottsbyggnaden 1672-78.

Energieffektiviserande åtgärder
Att värma upp ytterväggarna direkt, vanligtvis genom att installera kopparrör med vattenburen värme i väggens nedre del, kallas för Temperierung. Temperierung är en uppvärmningsmetod som används mycket framförallt i Tyskland och Österrike. Salsta slott har två nästan identiska flyglar, och under en omfattande renovering under slutet på 1990-talet beslöt Statens Fastighetsverk att installera ett temperierung-system i den östra flygeln, medan ett konventionellt system installerades i den västra flygeln. Genom att jämföra installationerna i de ur värmeteknisk synvinkel snarlika byggnaderna kunde man utvärdera temperierung-systemet.

Resultat och Slutsatser
Resultatet visar på en energibesparing med ca 20% jämfört med den konventionella uppvärmningen. Förklaringen bakom denna besparing är att värmeledningsförmågan i ytterväggen minskar när den torkar ut. Uttorkningen av väggen bekräftas av fuktmätningar gjorda i murverket.

Kontaktinformation
Tor Broström
tor.brostrom@konstvet.uu.se

Salsta3

Foto: Alexandru Baboş, Riksantikvarieämbetet, Wikimedia Commons