Home » Goda exempel

Goda exempel

Det går att kombinera energieffektivisering med bevarande av historiska byggnader och inventarier, det finns det många exempel på. Här visar vi upp goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden.

Visa upp ditt goda exempel!

Vill du sprida dina goda erfarenheter om ett varsamt energiprojekt? Skicka in en beskrivning och några bilder av projektet till Spara och Bevara. Om projektet uppfyller kraven lägger vi ut den på webben i redigerad form. En huvudkontaktperson står som ansvarig för att informationen är korrekt.

Beskrivningen ska innehålla:
– En inledande sammanfattning
– Beskrivning av byggnaden (t. ex. arkitektur, historia, användning, inventarier)
– Beskrivning av åtgärderna (vad har man gjort, hur och varför?)
– Resultat (t. ex. energibesparing, före/efter-bilder och förändringar i inneklimatet)
Skicka ditt goda exempel till susanna.carlsten@konstvet.uu.se