Home » Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader

Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader

Hus byggda före runt mitten av 1900-talet var ursprungligen självdragshus utan fläktar. Ofta har ventilationsfunktionen också byggt på lokala eldstäder och vädring via fönster. Med ökade krav på inomhusmiljön och förändrad användning av byggnaderna, har ventilationslösningarna ofta helt byggts om eller kompletterats för att öka luftomsättningen. Särskilt i samband med större renovering av byggnader finns anledning att undersöka möjligheterna att förbättra både inomhusklimat, inomhusmiljö och energieffektivitet men det finns även goda möjligheter att i den löpande förvaltningen göra en hel del mindre omfattande åtgärder. Åtgärderna behöver dock anpassas till respektive byggnads kulturvärden och restriktioner, mål och strategier som bestäms t.ex. i byggnadens vårdprogram.

Handbok

Det kan finnas olika anledningar till varför ventilations-åtgärder behövs. Ofta finns ekonomiska och miljömässiga vinster att göra avseende minskad energiförbrukning (...)
Läs mer

Projektinformation

Projektet syftar till att undersöka energieffektiviserande ventilationsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (...)
Läs mer

Publikationer

Här hittar du de publikationer som kan kopplas till projektet (...)
Läs mer

 

Projektägare: Statens fastighetsverk, Sustainable Innovation och Lunds universitet

Projektledare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

Kontaktuppgifter: jan.kristoffersson@sust.se