Home » Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat

I forskningsprojektet analyserades värdefulla trähus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Fallstudierna bestod av delar av ett bestånd med kulturhistoriska bostadsbyggnader i Malmberget och Kiruna. Projektet kopplades till de omfattande samhällsomvandlingarna som orsakats av gruvverksamheten i Malmfälten. Samhällsomvandlingarna hotar stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet genom rivning. Detta skapade behov av att bevara kulturhistoriska byggnader genom att flytta och förbättra dem. Resultaten baseras på byggnadernas energi och termiska prestanda genom analys av deras konstruktion och bedömning av de kulturhistoriska värdena.

Handbok

Projektet har publicerat en folder där råd ges om vad man ska tänka på vid energieffektivisering av trähus belägna i kalla klimatzoner
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer

Projektägare: Luleå tekniska universitet, forskargruppen i arkitektur

Projektledare: Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Övriga projektdeltagare: Andrea Luciani, Sofia Lidelöw, Tomas Örn Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser

Kontakt: andrea.luciani@ltu.se, kristina.l.nilsson@ltu.se