Home » Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystem

Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystem

Projektet som redovisas genom denna rapport har kartlagt ventilationens funktion i kontorsbyggnader som i huvudsak bygger på självdrags- eller hybridventilation och som har höga kulturvärden. Projektet svarar på frågorna om hur ventilationen fungerar, vilka luftomsättningar som finns, vilka åtgärder som är möjliga och behövs och vad dessa åtgärder bör kunna resultera i vad gäller energianvändning och innemiljö. Detta ger alla ägare av byggnader med höga kulturvärden och som har självdrags- eller hybridventilation råd om förvaltandet för att uppnå rätt luftomsättning.

Handbok

Projektet som redovisas genom denna rapport har kartlagt ventilationens ...
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här.
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer

Projektägare: Lunds universitet

Projektledare: Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Övriga projektdeltagare: Hans Bagge, Lunds Tekniska Högskola. Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

Kontakt: dennis.johansson@hvac.lth.se