Home » Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning

Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning

Kort beskrivning
Projektets övergripande syfte är att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för att förena energisparande med ett skonsamt inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetet omfattar utveckling av kriterier för ett skonsamt inneklimat, anpassade strategier och tekniska lösningar för klimatstyrning, beräkningsmodeller, riktlinjer för klimatmätningar, metoder för riskanalys samt implementering och demonstration. Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig samverkan mellan Högskolan på Gotland samt KTH och Göteborgs Universitet.

Projektets övergripande syfte är att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna förena energisparande med ett skonsamt inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetet omfattar utveckling av kriterier för ett skonsamt inneklimat, anpassade strategier och tekniska lösningar för klimatstyrning, beräkningsmodeller, riktlinjer för klimatmätningar, metoder för riskanalys samt implementering och demonstration. Målet är att kunna sammanställa resultaten i form av allmängiltiga riktlinjer.

För att få den bredd och tvärvetenskaplighet som förutsätts i Energimyndighetens program genomförs projektet av fyra högskolor och ett företag i samverkan:

-Högskolan på Gotland, Avdelningen för byggnadsvård
Tekn Dr Tor Broström, Tekn Dr Jan Holmberg och doktorand Gustaf Leijonhufvud, byggnadsantikvarie

– Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård
Docent Jonny Bjurman och doktorand Charlotta Bylund-Melin, konservator

– KTH, Institutionen för Byggvetenskap, Avdelning byggnadsteknik
Tekn Dr Folke Björk och doktorand Torun Widström, arkitekt.

– WSP Environmental – Byggnadsfysik och innemiljö
Tekn Dr Håkan Nilsson
Projektansvarig
Lektor Tor Broström
Avdelningen för Kulturvård
Högskolan på Gotland
tor.brostrom@konstvet.uu.se

Projektbeskrivning