Home » Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Utbyggnaden av solenergi går idag snabbt, och i många länder står idag solelproduktionen för 6-8 % av elbehovet. En stor del av solcellsanläggningar installeras på tak, vilket ställer krav på att installationerna integreras väl med den befintliga byggnaden, inte minst när det gäller kulturhistoriska byggnader och områden. Projektet har kunnat visa hur olika verktyg och metoder kan användas för att ge ett bättre beslutsunderlag när det gäller installation av solenergianläggningar på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Handbok

Här kan du läsa om hur olika verktyg och metoder kan användas för att ge ett bättre beslutsunderlag vid installation av solenergianläggningar på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här.
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer

Projektägare: Uppsala Universitet
Projektledare: David Lingfors
Kontaktuppgifter: david.lingfors@angstrom.uu.se