Fönsterbyten och bygglov – avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Fönsterbyten och bygglov – avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Bild: Bostadshuset på bilden är från 1880-talet och genomgick ett fönsterbyte på 1940-talet. Fotograf: I99pema / Wikimedia commons / CC BY-SA 4.0

I en ny artikel lyfter de tre juridikforskarna Anna Christiernsson, Melina Malafry och Edith Lalander Malmsten, upp två avgörande fall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2019 gällande fönsterbyten på kulturhistoriska hus.

De specifika fallen avser samma parter och åtgärd, nämligen fönsterbyten utan bygglov på två 1920-talshus med utpekade kulturvärden i centrala Örebro. De avgörande domarna i MÖD har tolkats som att fönsterbyten inte längre kräver bygglov, även ifall det skulle påverka kulturvärden negativt, så länge förändringen inte är märkbar för ”gemene man”.

Författarna har analyserat underlagen och beskriver att detta sätt att se på domarna i MÖD är en feltolkning. I artikeln diskuteras det hela närmare. Dessutom ger författarna förslag på hur skydd av kulturvärden kan stärkas utanför detaljplanerade områden.

Läs hela artikeln här.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *