Home »

Laddar Evenemang

Anmälan och registrering öppen: https://www.delegia.com/sparabevara

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Programmet syftar till att utveckla ny kunskap, tekniska lösningar och metoder som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att dess värden förstörs eller förvanskas. Den tredje fyraårsetappen av programmet har omfattat sexton olika projekt och avslutas under 2018.

Konferensen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Forskarna kommer att presentera sina projekt och berätta om hur resultaten kan komma till användning. Det blir även möjlighet till frågor och diskussion i mindre grupper. Konferensen hålls på svenska.

25 september 2018, Visby Gotland.

 

Program

09:30 Registrering (Kaffe)
10:00 Inledning
10:20 Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången Chalmers tekniska högskola
10:40 En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden 1974-2014 Uppsala universitet
11:00 Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat Luleå tekniska universitet
11:20 Från forskning till praktik: en utvärdering av två europeiska standarder för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Uppsala universitet
11:40 Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Uppsala universitet
12:00 Lunch
13:00 Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 – Energisystemanalys Linköpings universitet
13:20 Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 – Antikvariska aspekter Uppsala universitet
13:40 Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Linköpings universitet
14:00 Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader Lunds universitet
14:20 Energieffektivisering av äldre fönster Högskolan i Gävle
14:40 Kaffe
15:00 Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader Sustainable Innovation
15:20 Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystem Lunds universitet
15:40 Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning Uppsala universitet
16:00 Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk Lunds universitet
16:20 Paus
16:40 Sammanfattning
17:00 Konferensen avslutas
17:15 OBS! För den som har möjlighet att vara kvar efter kl 17 ges en information om det europeiska projektet:   IEA task 59: Towards Near Zero Energy in Historic Buildings
18:15

Följande projekt kommer att presenteras under konferensen.

 

Detaljer

Datum:
september 25
Tid:
9:30 f m - 5:00 e m

Arrangör

Spara och bevara
Webbplats:
www.sparaochbevara.se

Plats

Wisby Strand
Strandvägen 4
Visby, 621 55 Sverige
+ Google Map
Webbplats:
http://www.wisbystrand.se/eng