Home » Blogg
Energieffektivisering i Tyskland

Energieffektivisering i Tyskland

Fraunhoferinstitutet öppnar ett centrum för byggnadsvård och energieffektivisering i Benediktbeuern, söder om München. Centrumet finns i ett gammalt kopparslageri.  Där finns både en fältforskningsstation och publika lokaler med aktuell information och pedagogiskt utformade utställningar.

Inför öppnandet av centrumet anordnades ett nationellt seminarium där Tor Broström höll det inledande föredraget på temat: Energy efficiency in traditional buildings – an international challenge.

Vid slutet av dagen hyllades byggnadsfysikern Helmut Künzel inför sin 90-årsdag.  Künzel har bidragit till den tekniska kunskapsuppbyggnaden om kulturhistoriskt värdefulla byggnader med en mängd artiklar och ett tiotal böcker.

Informationscentrumet och Künzels livsgärning pekar på ett problem, men också en möjlighet. Det finns i Tyskland en stor kunskap och kompetens som vi inte har tillgång till på grund av språket. Att översätta tyska texter skulle vara ett första steg, men det krävs antagligen en bearbetning av texterna om de ska vara användbara i Sverige.

img_0411img_0437

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *