Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?

Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans med att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Tid: 24 november, kl. 09.00-11.30
Plats: webbinarium

”För att vi ska nå klimatmålen behöver renoveringstakten i Sverige öka betydligt. Men hur ska det gå till? Den 24 november kraftsamlar vi för att se till att takten på renovering ökar.

Det finns ett stort behov av omfattande renovering av byggnader i Sverige, inte minst för att vi ska få ett hållbart samhälle och nå klimatmålen. Trots detta så sker inte energieffektivisering, renovering och ombyggnad i den omfattning som det borde. Många nämner bristen på lönsamhet som det största hindret men menar även att tillgången på finansiering och brist på nödvändig kunskap är väsentliga hinder.

Under Effektarenan reder vi ut hur vi kan minska hindren och öka renoveringstakten i Sverige. Vi träffar experter och forskare och möter dem som befinner sig mitt i pågående renoveringsprojekt. Vad krävs egentligen för ett lyckat renoveringsprojekt? Tillsammans undersöker vi vad som behöver förändras eller utvecklas”.

Här finner du mer information och kan göra anmälan.

Besök hemsidan.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *