Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin har vid Göteborgs universitet lagt fram och framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Wooden objects in historic buildings”. Hennes arbete var en del av Spara och bevara under etapp 1 och 2. Avhandlingen handlar om hur relativ fuktighet och temperatur påverkar känsliga träföremål. Den bidrar med viktig kunskap om hur vi, med minsta möjliga energianvändning, kan styra inneklimatet i byggnader med värdefulla och känsliga inventarier.

På bilden syns Charlotta Bylund Melin tillsammans med opponenten professor Ralf Kilian från Fraunhoferinstitutet och universitetet i Bamberg.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *