Home » Forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet

DSC_0030

Länk till ny utlysning inom forskningsprogrammet (sista ansökningsdag har passerat)

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

PDF-fil: Programbeskrivning etapp IV

Den varsamma energieffektiviseringen ska uppnås genom interdisciplinära samarbeten, där teknik möter kulturvård. Målet är att skapa en bestående kunskapsgrund inom området energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bidra till en långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet. Energimyndigheten har under perioderna 2006-2010, 2011-2014 och 2015-2018 avsatt 40 + 40 + 40 miljoner till forskningsprogrammet. Den fjärde etappen, som har en budget på 50 miljoner, startar vintern 2020.

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) bedriver forskning, utveckling, utbildning och information om energieffektivisering och inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

CEK är en del av utvecklings- och forskningsprogrammet Spara och bevara. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.