Home » Om Spara och bevara

Om Spara och bevara

DSC_0030

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) bedriver forskning, utveckling, utbildning och information om energieffektivisering och inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

CEK är en del av utvecklings- och forskningsprogrammet Spara och bevara. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.