Uncategorized

Regler om ventilation och luftkvalitet riskerar att skada kulturarvet

Regler om ventilation och luftkvalitet riskerar att skada kulturarvet

I senaste numret av VVS-forum publiceras debattartikeln Luftväxling som luftkvalitet av Göran Stålbom. Utbyte av luft betyder inte automatiskt att luftkvaliteten blir högre. Stålbom ger en bakgrund och översikt till ämnet. Debattartikeln ställer frågor om de regler som finns kring ventilation och luftkvalitet. Många gånger blir reglerna problematiska i kulturhistoriskt […]

Läs mer

Gå en heldagskurs på temat varsam energieffektivisering

Gå en heldagskurs på temat varsam energieffektivisering

Heldagskurs: Energieffektivisering genom varsam ombyggnad Byggherrarna, Energi- & Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en kurs kring vikten av att väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav tidigt i projekten! Börjar: måndag den 11 juni 2018 kl. 09.00 Slutar: måndag den 11 juni 2018 kl. 16.00 Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn […]

Läs mer

Intressant läsning i Energi & miljö

Intressant läsning i Energi & miljö

Som vanligt så är senaste numret av tidningen Energi & miljö intressant även för oss som är intresserade av energieffektivisering i kulturhistoriska hus. Denna gång har tidningen dessutom ett specialtema om kulturhus. En av artiklarna är skriven av Anna Donarelli och Tor Broström som ju är med i flera projekt […]

Läs mer

110 projekt om energieffektivisering

110 projekt om energieffektivisering

Inom EU:s ramprogram Horizon2020 pågår det massor av forskningsprojekt med anknytning till energieffektivisering och kulturhistoriska byggnader. Energy-efficient Buildings (EeB) Public Private Partnership (PPP) är ett initiativ som samlar och verkar för 110 av dessa projekt. Det överhängande målet är att reducera våra koldioxidutsläpp. På Kunskapsdatabasen kan du hitta en intressant […]

Läs mer

Nytt examensarbete om solceller på kyrkor

Nytt examensarbete om solceller på kyrkor

I Kunskapsdatabasen återfinns nu Niklas Hansens examensarbete Solceller i skyddade kyrkomiljöer – En studie om solelproduktion och kulturmiljöskydd på kyrkor. Arbetet behandlar den svåra frågan om möjligheter och problematik kring solceller på kyrkor. Abstract This thesis considers churches, the cultural environments and electricity production by solar cells. The cultural environment are […]

Läs mer

Request for Expressions of Interest for the International conference on Sustainable Built Environment in 2020 – SBE20

Request for Expressions of Interest for the International conference on Sustainable Built Environment in 2020 – SBE20

Introduction The SBE conference series is now considered to be the pre-eminent international conference series on sustainable building and construction. The series is held on held on a three-year cycle and maintains a core emphasis on peer-reviewed papers, presentations of regional policy papers and displays of assessed projects. These events […]

Läs mer

Almedalsveckan 2016 – energi, belysning och byggnadsvård

Almedalsveckan 2016 – energi, belysning och byggnadsvård

Almedalsveckan bjuder som vanligt på massor av seminarier. Inom fältet energieffektivisering så vill vi inom Spara och bevara särskilt lyfta två arrangemang: Belysningsutmaningen 6/7 kl. 20:00 – 21:30 Arrangör: Energimyndigheten Den nationella satsningen på belysningsområdet är ett led i regeringens klimatarbete. Satsningen ska bidra till att öka utveckling- och spridningstakten […]

Läs mer

En ny programperiod börjar ta fart

En ny programperiod börjar ta fart

Frost i Eskilstuna. Fotograf: Susanna Carlsten I januari träffades Centrum för energieffektivisering och Energimyndigheten för att bland annat planera kommunikation och aktiviteter under programperioden. Mötet hölls i Eskilstuna som bjöd på vinterfrisk kyla. Håll ögonen öppna för snart uppdaterar vi hemsidans utseende. Nästa gång ses vi i Lund för att […]

Läs mer