Nyheter

Konferens den 10/11: Renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Konferens den 10/11: Renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Den 10 november 2016 ges tillfälle att delta i en spännande konferens om renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arrangören beskriver den på följande sätt: Varmt välkommen till Sveriges mest givande och kreativa konferens om kulturhistoriskt värdefulla byggnader – och som erbjuder dig bättre verktyg för att vårda vårt […]

Läs mer

Ny disputation i Spara och bevara

Ny disputation i Spara och bevara

Disputation: Gustaf Leijonhufvud den 3 okt. vid Göteborgs universitet Gustaf Leijonhufvud disputerar vid  Göteborgs universitet med avhandlingen “Decision making on indoor climate control in historic buildings: knowledge, uncertainty and the science-practice gap”. Opponent är Stefan Simon, Institute for the Preservation of Cultural Heritage, Yale University. Studien är finansierad av Energimyndigheten […]

Läs mer

Postdoktor i Arkitektur med inriktning energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse

Postdoktor i Arkitektur med inriktning energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse

Ledig tjänst vid Luleå Tekniska Universitet Postdoktor i Arkitektur med inriktning energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse Forskargruppen i Arkitektur har pågående projekt om energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse och är delaktiga i Energimyndighetens forskargrupp Spara och bevara, samt medlem i nationellt Renoveringscentrum. Vi söker nu en person som kan vara med att […]

Läs mer

Energiförbrukning på kungliga slottet

Energiförbrukning på kungliga slottet

I senaste numret av Energimagasinet (3/2016) kan du läsa en kort intervju med Anders Lönn som arbetar som drifttekniker på Stockholms slott. Med hjälp av smart styrning har man lyckats sänka energiförbrukningen i den kulturhistoriska pärlan med 26 procent sedan 2011.

Renowiki

Renowiki

There’s so much happening on energy efficiency in existing buildings it’s hard to keep up. The RenoWiki is a collaborative tool for the national renovation strategy community – to help keep track of and coordinate all the important initiatives out there.

Ny grafisk profil

Ny grafisk profil

I samband med den nya programperioden tyckte vi att det var dags för en liten ansiktslyftning av hemsidan och vår grafiska profil. Kärnan är densamma men den nya strukturen är tänk att vara intuitiv och det estetiska ska förhoppningsvis stimulera intresse och fördjupning inom fältet energieffektivisering i historiska byggnader. Vi […]

Läs mer

Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Energi, klimat och kulturarv 15 hp – halvdistans (helfart) Kursen behandlar hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan förvaltas på ett hållbart sätt i relation till ekonomi, brukande, miljö och bevarande. Du får träffa en tvärvetenskaplig grupp av lärare som tillhör de främsta forskarna inom detta område i Sverige. Samhällets reglering av […]

Läs mer

Ny avhandling publicerad

Ny avhandling publicerad

Samarbetet mellan arkitekturinstitutionen vid Palermos universitet och kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland har bl.a. resulterat i en nyligen publicerad doktorsavhandling. Enrico Genova spenderade några månader på Gotland under arbetet med avhandlingen och har under hela perioden haft professor Tor Broström som bihandledare. Avhandlingens abstract är tillgängligt via Kunskapsdatabasen.

Slutkonferens för EFFESUS

Slutkonferens för EFFESUS

EFFESUS (Energy efficiency for EU historic districts sustainability) är ett projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är […]

Läs mer