Nyheter

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Bild: Byggnad under renovering i Visby. Foto: Tor Broström.   Renoveringsinfo är en webbplats och tjänst från Nationellt Renoveringscentrum och AB Svensk Byggtjänst där nyheter och forskningsrön kring renovering publiceras för att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. ”Här finns experterna och debattörerna och renoveringsspecifika ämnen som boendesamverkan och konvertering. Du […]

Läs mer

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen riktar sig framförallt till handläggare och personal på kommuner som arbetar eller kommer i kontakt med plan- och byggprocessen och målet är att de som genomfört utbildningen får en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden. Utbildningen ges i […]

Läs mer

RIBuild needs feedback

RIBuild needs feedback

Photo: Attic insulation, Pryssgränd. Photografer: Ingrid Johansson, 2004. Stockholms stadsmuseum / Stockholmskällan.   RIBuild is a EU research project that develops guidelines on how to install internal thermal insulation in historic buildings while maintaining their architectural and cultural heritage. The purpose is to reduce energy consumption in historic buildings in […]

Läs mer

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Bild: Fönsterdetalj på Skokloster slott. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons. Byggnadsvårdsföreningen har publicerat en parlör, eller ”svar på tal” om frågor man som fastighetsägare kan komma att ställas inför gällande gamla fönster. Ett exempel: Du får höra: “Energiförbrukningen kommer att sjunka avsevärt om du byter.” Du svarar: Kanske, men […]

Läs mer

Doktorandtjänst ute

Doktorandtjänst ute

Nu söker Linköpings universitet en doktorand inom sitt Spara och bevara-projekt. Beskrivning av arbetsuppgifterna Målet med forskningsprojektet är att studera och utveckla ett digitaliseringsramverk för vissa utvalda historiska byggnader med en molnbaserad lösning för Internet of Things. De planerade uppgifterna inkluderar datainsamling med trådlösa sensornätverk, dataanalys och modellering med digitala […]

Läs mer

Solceller på kyrktak i Norge

Solceller på kyrktak i Norge

Foto: Rune Sattler / Wikimedia Commons I Norge börjar det bli mer och mer populärt med egenproducerad el i kyrkorna. Strand kirke var först ut med att installera solceller på sitt tak och fler ansökningar behandlas just nu. På Strand Kirke, som ritades av Fritz von der Lippe och stod […]

Läs mer

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna. Sista dag […]

Läs mer