Nyheter

Virtual preview event – The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Virtual preview event – The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Information from the organisers: Welcome to a small virtual preview event, due to the postponement of the 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings EEHB2020 in Benediktbeuern, Wednesday 7th October 2020 from 10:00 – 12:30 h (CET) with virtual keynotes and a preview of the venue. Further information […]

Läs mer

RIBuild lanserar uppgraderad hemsida

RIBuild lanserar uppgraderad hemsida

RIBuild har precis lanserat sin nya och uppgraderade hemsida www.ribuild.eu. RIBuild är ett projekt som samlar information och forskning kring invändig isolering i kulturhistoriska byggnader. Förutom information om projektet innehåller hemsidan nu en kunskapsdatabas, videos om processen att isolera kulturhistoriska byggnader invändigt och guidelines som hjälper dig ta beslut om […]

Läs mer

Fem nya forskningsprojekt beviljade medel i etapp IV

Fem nya forskningsprojekt beviljade medel i etapp IV

Efter den andra utlysningen av projektmedel i Spara och bevaras etapp IV står det nu klart att fem nya projekt fått finansiering. Projekten ska undersöka olika aspekter på energieffektivisering och kulturhistoriska byggnader. Via nedanstående bildlänkar hittar du mer information om genomförandeplaner och mål för de olika projekten. Du hittar även […]

Läs mer

Chalmers söker doktorand inom hållbart byggande

Chalmers söker doktorand inom hållbart byggande

Chalmers söker just nu en doktorand inom hållbart byggande som skall delta i det interdisciplinära projektet ”Socio-technical ecology: Energy systems in urban areas with high sustainability profile”. Projektet är kopplat till den nationella forskarskolan Energisystem (FoES), en del av Energimyndighetens satsning inom området ”Energisystemstudier”. Kandidaten kan ha en bakgrund inom […]

Läs mer

Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

E2B2, Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende, har precis beviljat 17 nya projekt finansiering för sammanlagt 32 miljoner kronor. Målet är att projekten ” ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället”. Flera projekt har kopplingar till […]

Läs mer

Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Foto: Renovering av Lokattens trappor. Holger.Ellgaard / CC BY-SA   Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 arbetat med ett regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tillvaratas i plan- och byggprocesser. I den nyligen publicerade rapporten samlas kunskap och goda exempel kring detta område. I exemplen på metoder för förvaltning lyfts två […]

Läs mer

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Bild: Östra reals fasad. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons Gymnasieskolan Östra real, byggd mellan 1906-1910, har sedan juni 2018 genomgått en omfattande renovering och energieffektivisering. Byggnaden, som är byggd i en nationalromantisk stil, ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Fasaden pryds av granit och handslaget tegel, insidan är smyckad med […]

Läs mer