Nyheter

Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Energimyndigheten inbjuder ansökningar ur forskningsprogrammet människa, energisystem och samhälle. Detta stöder forskning som bidrar till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen. Projekt kan handla om följande: •aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och enskilda människor och deras val, […]

Läs mer

Call for papers – Built Heritage Management

Call for papers – Built Heritage Management

Built Heritage Management: Energy & Society Special issue call for papers from International Journal of Building Pathology and Adaptation Built Heritage Management: Energy & Society http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7723 Heritage is the reflection of our past for our future – a fundamental aspect underpinning any country’s national identity. Heritage buildings, not new, hold […]

Läs mer

Gamla vedugnar presterar

Gamla vedugnar presterar

Just nu testar forskare på SINTEF prestandan på fyra äldre och typiska vedugnstyper. Beställare av testet är norska Riksantikvaren som ville ha ett faktaunderlag att förhålla sig till gällande hur mycket föroreningar ugnarna släpper ut i förhållande till nya varianter. Än så länge har endast två spisar testats men redan […]

Läs mer

Ny ventilationsguide hjälper förvaltare av historiska byggnader

Ny ventilationsguide hjälper förvaltare av historiska byggnader

För att nå miljömålen behöver Sveriges fastighetsbestånd energieffektiviseras vilket är en stor utmaning när det gäller många av landets kulturhistoriska byggnader. Sustainable Innovation, Statens fastighetsverk och Lunds universitet har därför tagit fram en guide baserat på verkliga tester som ska underlätta arbetet både i att förbättra inomhusmiljön och minska energiåtgången. […]

Läs mer

Ny artikel om styrmedel

Ny artikel om styrmedel

Forskare inom projektet En granskning av tidigare styrmedel publicerar nu sin andra artikel baserad på forskningsresultaten: Decision-Making on a National Home Improvement Programme in Sweden and Its Effects on the Built Environment, 1984–1993, The Historic Environment: Policy & Practice (online pub ahead of print), authors M. Tunefalk & M. Legnér Artikeln […]

Läs mer

Krigsbyte i mikroklimat

Krigsbyte i mikroklimat

Bild: Ur Tokroliga anekdoter. Folkskrifter utgivna av P. G. Berg, Serie 5 Nr 12 [15] 1858. Stockholmskällan. Djävulsbibeln har funnits i Kungliga bibliotekets samlingar sedan 1878. Bibeln, 75 kilo medeltida handskrift, togs som krigsbyte under svenskarnas invasion av Prag i mitten av 1600-talet. Djävulsbibeln består till stor del av pergament, […]

Läs mer

SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

Projektet Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  uppmärksammas av SVT i en artikel och ett nyhetsinslag. Byggnader uppförda före 1945 har stor potential för solelsproduktion, samtidigt riskeras kulturhistoriska värden gå förlorade om solpaneler sätts upp på fel sätt. Inom projeketet utvecklas en karta för att kunna se […]

Läs mer

Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Nu kan du läsa en artikel om forskningsprogrammet Spara och bevaras historik och utveckling på Energivärldens webb. Som ni säkert vet så har det kulturhistoriska byggnadsbeståndet stor potential att kunna energieffektiviseras, men ovarsamma ingrepp riskerar att förvanska byggnaderna. Beroende på insats går det att göra effektiviseringar på mellan 10 till […]

Läs mer