Nyheter

RIBuild needs feedback

RIBuild needs feedback

Photo: Attic insulation, Pryssgränd. Photografer: Ingrid Johansson, 2004. Stockholms stadsmuseum / Stockholmskällan.   RIBuild is a EU research project that develops guidelines on how to install internal thermal insulation in historic buildings while maintaining their architectural and cultural heritage. The purpose is to reduce energy consumption in historic buildings in […]

Läs mer

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Bild: Fönsterdetalj på Skokloster slott. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons. Byggnadsvårdsföreningen har publicerat en parlör, eller ”svar på tal” om frågor man som fastighetsägare kan komma att ställas inför gällande gamla fönster. Ett exempel: Du får höra: “Energiförbrukningen kommer att sjunka avsevärt om du byter.” Du svarar: Kanske, men […]

Läs mer

Doktorandtjänst ute

Doktorandtjänst ute

Nu söker Linköpings universitet en doktorand inom sitt Spara och bevara-projekt. Beskrivning av arbetsuppgifterna Målet med forskningsprojektet är att studera och utveckla ett digitaliseringsramverk för vissa utvalda historiska byggnader med en molnbaserad lösning för Internet of Things. De planerade uppgifterna inkluderar datainsamling med trådlösa sensornätverk, dataanalys och modellering med digitala […]

Läs mer

Solceller på kyrktak i Norge

Solceller på kyrktak i Norge

Foto: Rune Sattler / Wikimedia Commons I Norge börjar det bli mer och mer populärt med egenproducerad el i kyrkorna. Strand kirke var först ut med att installera solceller på sitt tak och fler ansökningar behandlas just nu. På Strand Kirke, som ritades av Fritz von der Lippe och stod […]

Läs mer

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna. Sista dag […]

Läs mer

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020 – The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings  Wednesday, Oct. 7th 2020 & Thursday, Oct 8th 2020 Benediktbeuern, Germany In order to achieving the ambitious governmental and societal goals in CO2 reduction which are needed to mitigate global climate change requires the contribution of all sectors […]

Läs mer

Nya forskningsprojekt och planerad ytterligare utlysning

Nya forskningsprojekt och planerad ytterligare utlysning

Forskningsprogrammet Spara och bevaras nya projekt finns nu upplagda på webbsidan. Projekten spänner över flera intressanta områden, från frågor om livcykelperspektiv till hur man väljer de bästa kombinationerna av energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En ny utlysning av ytterligare medel inom forskningsprogrammet planeras för våren 2020.

Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Forum för klimat och kulturarv 2-3 september 2020 Riksantikvarieämbetet arrangerar i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland två dagar med fokus på konsekvenserna av temperaturökning. Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, bygglov och beredskapssamordning på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor. Men […]

Läs mer

ASHRAE publicerar ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

ASHRAE publicerar ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Tidigare i år publicerade ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) en ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus. Målet är att denna guideline ska öka energieffektiviseringen äldre hus men att det i sin tur inte ska förstöra byggnadernas karaktär. ASHRAE Guideline 34-2019, Energy Guideline for Historic Buildings innehåller […]

Läs mer