Nyheter

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Free Webinar: Energy Monitoring for Cultural Heritage Institutions, organized by the Image Permanence Institute (IPI) Friday, February 19th at 2:00-3:00 PM EST This webinar will explain why institutions should consider energy monitoring, different strategies for doing so, and how the data collected can inform decision-making. IPI’s Christopher Cameron and Kelly […]

Läs mer

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Bild: Östano slott, huvudbyggnad under renovering. Fotograf: Holger.Ellgaard / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 Den 23 november anordnade E2B2 och Spara och bevara en workshop om renovering. Något som diskuterades var bland annat  hur varsamhetskravet i Plan- och bygglagen fungerar i praktiken. En av tendenserna som diskuterades är att […]

Läs mer

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Bildmontage: Tor Broström/Shifat ul Kabir. Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag? Den 10 december höll Spara och bevara ett internt webbinarium för alla projektdeltagare, programråd och särskilt inbjudna med fokus […]

Läs mer

YouTube-föreläsning om energirenovering

YouTube-föreläsning om energirenovering

Bild: Holyrood Park Lodge. Fotograf: Stewart Lamb Cromar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Här kommer ett YouTube-tips. Nu kan du nämligen se föreläsningen Refurbishment of Traditional and Historic Properties – Practical Issues and Solutions in Scotland med Roger Curtis, Technical Research Manager på Historic environment Scotland. Föreläsningen fokuserar på […]

Läs mer

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

Den 3 december hålls online-eventet RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end. Konferensen är kostnadsfri men kräver registrering via Evenbrite: https://www.eventbrite.it/e/restore-final-conference-tickets-126824157469 I sammanhanget energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader är sessionen Regenerative Constructions & Operations av särskilt intresse. Sessionen beskrivs på följande sätt av arrangören: (…) […]

Läs mer

Heritage is king

Heritage is king

Foto: Maarten van den Heuvel / Unsplash   I den nya rapporten Rethink Retrofit – The case for reuse and refurbishment of existing buildings presenterar WSP vilka insikter som gjorts efter en undersökning bland över 100 arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsadministratörer. Tips! På s. 22 hittar du texten Heritage is king, […]

Läs mer

Moderna energimoderniseras

Moderna energimoderniseras

Foto: Holger.Ellgaard, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0   I senaste numret av Energi och Miljö finns en artikel om energirenoveringarna som pågått på Moderna museet under ett antal år. Det hela började med en stor energiutredning. Byggnaden var nämligen den mest energislukande per kvadratmeter i Statens fastighetsverks bestånd, något […]

Läs mer

Canadian Association of Heritage Professionals organiserar två TEDx talks

Canadian Association of Heritage Professionals organiserar två TEDx talks

Canadian Association of Heritage Professionals (CAHP) organiserar två sessioner med TEDx talks denna vecka. Dessa syftar till att visa olika aspekter på bevarande av historiska byggnader och kampen mot klimatförändringar. Bl.a. kommer frågor om hållbara material och byggnaders värden att belysas. Del 1: 2020-10-13 kl. 13.15 (USA Eastern time) Del […]

Läs mer

Målkonferens om hållbara städer och samhällen, 19-22 oktober

Målkonferens om hållbara städer och samhällen, 19-22 oktober

Den 19—22 oktober anordnar Formas och Rådet för hållbara städer och samhällen en kostnadsfri målkonferens med flera valbara seminarier. En del av seminarierna kan knytas till intresseområdet energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader, exempelvis: Klimatanpassning för den byggda miljön – verktyg och vägledningar Hållbar materialanvändning, resurseffektiva flöden och cirkulär upphandling Beslutsstöd för […]

Läs mer