Nyheter

Chalmers söker doktorand inom hållbart byggande

Chalmers söker doktorand inom hållbart byggande

Chalmers söker just nu en doktorand inom hållbart byggande som skall delta i det interdisciplinära projektet ”Socio-technical ecology: Energy systems in urban areas with high sustainability profile”. Projektet är kopplat till den nationella forskarskolan Energisystem (FoES), en del av Energimyndighetens satsning inom området ”Energisystemstudier”. Kandidaten kan ha en bakgrund inom […]

Läs mer

Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

E2B2, Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende, har precis beviljat 17 nya projekt finansiering för sammanlagt 32 miljoner kronor. Målet är att projekten ” ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället”. Flera projekt har kopplingar till […]

Läs mer

Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Foto: Renovering av Lokattens trappor. Holger.Ellgaard / CC BY-SA   Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 arbetat med ett regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tillvaratas i plan- och byggprocesser. I den nyligen publicerade rapporten samlas kunskap och goda exempel kring detta område. I exemplen på metoder för förvaltning lyfts två […]

Läs mer

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Bild: Östra reals fasad. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons Gymnasieskolan Östra real, byggd mellan 1906-1910, har sedan juni 2018 genomgått en omfattande renovering och energieffektivisering. Byggnaden, som är byggd i en nationalromantisk stil, ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Fasaden pryds av granit och handslaget tegel, insidan är smyckad med […]

Läs mer

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Bild: Byggnad under renovering i Visby. Foto: Tor Broström.   Renoveringsinfo är en webbplats och tjänst från Nationellt Renoveringscentrum och AB Svensk Byggtjänst där nyheter och forskningsrön kring renovering publiceras för att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. ”Här finns experterna och debattörerna och renoveringsspecifika ämnen som boendesamverkan och konvertering. Du […]

Läs mer

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen riktar sig framförallt till handläggare och personal på kommuner som arbetar eller kommer i kontakt med plan- och byggprocessen och målet är att de som genomfört utbildningen får en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden. Utbildningen ges i […]

Läs mer