Nyheter

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Bildmontage: Tor Broström/Shifat ul Kabir. Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag? Den 10 december höll Spara och bevara ett internt webbinarium för alla projektdeltagare, programråd och särskilt inbjudna med fokus […]

Läs mer

YouTube-föreläsning om energirenovering

YouTube-föreläsning om energirenovering

Bild: Holyrood Park Lodge. Fotograf: Stewart Lamb Cromar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Här kommer ett YouTube-tips. Nu kan du nämligen se föreläsningen Refurbishment of Traditional and Historic Properties – Practical Issues and Solutions in Scotland med Roger Curtis, Technical Research Manager på Historic environment Scotland. Föreläsningen fokuserar på […]

Läs mer

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

Den 3 december hålls online-eventet RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end. Konferensen är kostnadsfri men kräver registrering via Evenbrite: https://www.eventbrite.it/e/restore-final-conference-tickets-126824157469 I sammanhanget energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader är sessionen Regenerative Constructions & Operations av särskilt intresse. Sessionen beskrivs på följande sätt av arrangören: (…) […]

Läs mer

Heritage is king

Heritage is king

Foto: Maarten van den Heuvel / Unsplash   I den nya rapporten Rethink Retrofit – The case for reuse and refurbishment of existing buildings presenterar WSP vilka insikter som gjorts efter en undersökning bland över 100 arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsadministratörer. Tips! På s. 22 hittar du texten Heritage is king, […]

Läs mer

Moderna energimoderniseras

Moderna energimoderniseras

Foto: Holger.Ellgaard, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0   I senaste numret av Energi och Miljö finns en artikel om energirenoveringarna som pågått på Moderna museet under ett antal år. Det hela började med en stor energiutredning. Byggnaden var nämligen den mest energislukande per kvadratmeter i Statens fastighetsverks bestånd, något […]

Läs mer

Canadian Association of Heritage Professionals organiserar två TEDx talks

Canadian Association of Heritage Professionals organiserar två TEDx talks

Canadian Association of Heritage Professionals (CAHP) organiserar två sessioner med TEDx talks denna vecka. Dessa syftar till att visa olika aspekter på bevarande av historiska byggnader och kampen mot klimatförändringar. Bl.a. kommer frågor om hållbara material och byggnaders värden att belysas. Del 1: 2020-10-13 kl. 13.15 (USA Eastern time) Del […]

Läs mer

Målkonferens om hållbara städer och samhällen, 19-22 oktober

Målkonferens om hållbara städer och samhällen, 19-22 oktober

Den 19—22 oktober anordnar Formas och Rådet för hållbara städer och samhällen en kostnadsfri målkonferens med flera valbara seminarier. En del av seminarierna kan knytas till intresseområdet energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader, exempelvis: Klimatanpassning för den byggda miljön – verktyg och vägledningar Hållbar materialanvändning, resurseffektiva flöden och cirkulär upphandling Beslutsstöd för […]

Läs mer

Fönsterbyten och bygglov – avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Fönsterbyten och bygglov – avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Bild: Bostadshuset på bilden är från 1880-talet och genomgick ett fönsterbyte på 1940-talet. Fotograf: I99pema / Wikimedia commons / CC BY-SA 4.0 I en ny artikel lyfter de tre juridikforskarna Anna Christiernsson, Melina Malafry och Edith Lalander Malmsten, upp två avgörande fall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2019 gällande fönsterbyten på kulturhistoriska […]

Läs mer

Postdoc Position in Padova/Trondheim

Postdoc Position in Padova/Trondheim

Smart Indoor Climate Control strategies in buildings adopting Machine Learning 2 years, 2021-2022 The Postdoc position is at the Physics and Astronomy Department of the University of Padova (Italy) and includes a (facultative) period of max 3 months/year in Trondheim (Norway) at the Department of Mechanical and Industrial Engineering of […]

Läs mer