Nyheter

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Dagen innehöll presentationer av samtliga projekt (15) inom forskningsprogrammet etapp IV och tematiska gruppdiskussioner med efterföljande återkoppling för framtiden. Ämnesområden för de tematiska gruppdiskussionerna: Inneklimat Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett […]

Läs mer

Läs om Hemsö – ett museum som snålar med energiförbrukningen

Läs om Hemsö – ett museum som snålar med energiförbrukningen

Bild: Utanför Härnösand vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Fotograf: Hans Lindqvist, Riksantikvarieämbetet / CC BY – SA 3.0.   I senaste numret av Energi & miljö finns det en artikel om energiförsörjningen av Hemsö, tidigare kustförsvarets största anläggning med tre bergrumsanläggningar och den enda […]

Läs mer

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Free Webinar: Energy Monitoring for Cultural Heritage Institutions, organized by the Image Permanence Institute (IPI) Friday, February 19th at 2:00-3:00 PM EST This webinar will explain why institutions should consider energy monitoring, different strategies for doing so, and how the data collected can inform decision-making. IPI’s Christopher Cameron and Kelly […]

Läs mer

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Bild: Östano slott, huvudbyggnad under renovering. Fotograf: Holger.Ellgaard / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 Den 23 november anordnade E2B2 och Spara och bevara en workshop om renovering. Något som diskuterades var bland annat  hur varsamhetskravet i Plan- och bygglagen fungerar i praktiken. En av tendenserna som diskuterades är att […]

Läs mer

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Bildmontage: Tor Broström/Shifat ul Kabir. Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag? Den 10 december höll Spara och bevara ett internt webbinarium för alla projektdeltagare, programråd och särskilt inbjudna med fokus […]

Läs mer

YouTube-föreläsning om energirenovering

YouTube-föreläsning om energirenovering

Bild: Holyrood Park Lodge. Fotograf: Stewart Lamb Cromar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Här kommer ett YouTube-tips. Nu kan du nämligen se föreläsningen Refurbishment of Traditional and Historic Properties – Practical Issues and Solutions in Scotland med Roger Curtis, Technical Research Manager på Historic environment Scotland. Föreläsningen fokuserar på […]

Läs mer

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end

Den 3 december hålls online-eventet RESTORE Final Conference – Four restorative years, to be regenerative in the end. Konferensen är kostnadsfri men kräver registrering via Evenbrite: https://www.eventbrite.it/e/restore-final-conference-tickets-126824157469 I sammanhanget energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader är sessionen Regenerative Constructions & Operations av särskilt intresse. Sessionen beskrivs på följande sätt av arrangören: (…) […]

Läs mer

Heritage is king

Heritage is king

Foto: Maarten van den Heuvel / Unsplash   I den nya rapporten Rethink Retrofit – The case for reuse and refurbishment of existing buildings presenterar WSP vilka insikter som gjorts efter en undersökning bland över 100 arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsadministratörer. Tips! På s. 22 hittar du texten Heritage is king, […]

Läs mer