Nyheter

Konferensen SBE21 – Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage

Konferensen SBE21 – Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage

Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage Konferensen SBE21 Heritage samlar forskare och andra intressenter som arbetar inom områdena energieffektivitet och historiskt bevarande av byggnader för att främja tvärvetenskapliga dialoger samt hitta nya eftermonteringsmetoder för att rädda vårt gemensamma arv och garantera en hållbar framtid. Konferensen ägde rum den 14-16 […]

Läs mer

Det EU – finansierade projektet POCITYF

Det EU – finansierade projektet POCITYF

POCITYF POCITYF är ett EU-finansierat projekt som skall hjälpa historiska städer att bli grönare, klimatsmartare och mer levande samtidigt som dess kulturarv bevaras. Genom att implementera och testa Positive Energy District i inom städer kommer POCITYF att stödja Europa i omställningen att bli den första koldioxidneutrala kontinenten 2050. För mer […]

Läs mer

White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

”Denna rapport har utarbetats av  the Sustainable Traditional Building Alliance (STBA), med stöd av det tidigare avdelningen för energi och klimatförändringar (nu avdelningen för affärs-, energi- och industristrategier) och publiceras av British Standards Institution (BSI). Rapporten beskriver ett nytt ramverk för utveckling av framtida fuktstandarder och vägledning och praxis som […]

Läs mer

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Dagen innehöll presentationer av samtliga projekt (15) inom forskningsprogrammet etapp IV och tematiska gruppdiskussioner med efterföljande återkoppling för framtiden. Ämnesområden för de tematiska gruppdiskussionerna: Inneklimat Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett […]

Läs mer

Läs om Hemsö – ett museum som snålar med energiförbrukningen

Läs om Hemsö – ett museum som snålar med energiförbrukningen

Bild: Utanför Härnösand vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Fotograf: Hans Lindqvist, Riksantikvarieämbetet / CC BY – SA 3.0.   I senaste numret av Energi & miljö finns det en artikel om energiförsörjningen av Hemsö, tidigare kustförsvarets största anläggning med tre bergrumsanläggningar och den enda […]

Läs mer

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Webbinarium om klimatövervakning på museer och andra kulturinstitutioner

Free Webinar: Energy Monitoring for Cultural Heritage Institutions, organized by the Image Permanence Institute (IPI) Friday, February 19th at 2:00-3:00 PM EST This webinar will explain why institutions should consider energy monitoring, different strategies for doing so, and how the data collected can inform decision-making. IPI’s Christopher Cameron and Kelly […]

Läs mer

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Bild: Östano slott, huvudbyggnad under renovering. Fotograf: Holger.Ellgaard / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 Den 23 november anordnade E2B2 och Spara och bevara en workshop om renovering. Något som diskuterades var bland annat  hur varsamhetskravet i Plan- och bygglagen fungerar i praktiken. En av tendenserna som diskuterades är att […]

Läs mer

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Bildmontage: Tor Broström/Shifat ul Kabir. Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag? Den 10 december höll Spara och bevara ett internt webbinarium för alla projektdeltagare, programråd och särskilt inbjudna med fokus […]

Läs mer