Blogg

Programkonferens i historiska lokaler

Programkonferens i historiska lokaler

Bild: Bröderna Söderbergs Metallgjuteri i Eskilstuna, Digitalt museum. I början av mars var det dags för den första programkonferensen inom Spara och bevara etapp IV. Konferensen förlades till Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna. Tio nya projekt presenterades under dagen och möjliga samarbeten diskuterades, däribland frågor om livscykelperspektiv, simulering och effektiv klimatstyrning. […]

Läs mer

Bild: Produkter från Ludwigsbergs Werkstad, ur Tekniska museets samlingar.   Vi öppnade nya numret av Energi & miljö och fastande direkt för artikeln ”Inte bättre förr men snyggare”. Den handlar om Sveriges VVS-museum i Bromma och till vår glädje planeras fler fördjupande texter i kommande nummer. På museet trängs prylar […]

Läs mer

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

I förra veckan var det dags för årets Byggnadsvårdskonvent i Mariestad. Med över 600 deltagare är detta en av de största och viktigaste arenorna i Sverige för professionella att samlas kring byggnadsvård. I år var det flera av Spara och bevaras projektdeltagare som presenterade sin forskning och fick tillfälle att […]

Läs mer

Tre dagar av konferens

Tre dagar av konferens

Hur ska vi energieffektivisera äldre hus utan att förvanska dem? Detta var den centrala frågan som vi ställde under tre dagar av konferens i Visby förra veckan. Dag 1 var vigd för slutresultaten inom Spara och bevara-projekten. Flera intressanta resultat gällande allt från energieffektvisering av fönster till hur energisparstödet på […]

Läs mer

Forskning och framtid på agendan

Forskning och framtid på agendan

Stora delar av S&B-gänget samlades i Stockholm häromveckan för att diskutera nuvarande och framtida forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriska hus. En viktig del i forskningen är att resultaten dels sprids till de som arbetar professionellt med frågorna, men också till den intresserade allmänheten. Alla projektdeltagare fick, förutom att presentera preliminära […]

Läs mer

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Projektet Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat fortsätter framåt och vissa resultat har nu börjat komma fram gällande fallstudierna i Malmberget och Kiruna. Data från mätningar av energianvändning i två s.k. bläckhornshus har analyserats, värderats och jämförts med information, som samlats in om konstruktion och husens kulturhistoriska värden. […]

Läs mer

Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

En ny studie från University of California betonar nödvändigheten av människors ändrade beteende för att minska energiförbrukningen. Trots alltmer energisnål teknik har nämligen vår energikonsumtion ökat istället för minskat. Större hem och mer teknisk utrustning i hemmen är några av de anledningar som detta beror på. Istället för att öppna […]

Läs mer