Articles by: Susanna Carlsten

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Bild: Östra reals fasad. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons Gymnasieskolan Östra real, byggd mellan 1906-1910, har sedan juni 2018 genomgått en omfattande renovering och energieffektivisering. Byggnaden, som är byggd i en nationalromantisk stil, ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Fasaden pryds av granit och handslaget tegel, insidan är smyckad med […]

Läs mer

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Bild: Byggnad under renovering i Visby. Foto: Tor Broström.   Renoveringsinfo är en webbplats och tjänst från Nationellt Renoveringscentrum och AB Svensk Byggtjänst där nyheter och forskningsrön kring renovering publiceras för att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. ”Här finns experterna och debattörerna och renoveringsspecifika ämnen som boendesamverkan och konvertering. Du […]

Läs mer

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Bild: Faktoriholmarna Eskilstuna, Calle Eklund (V-wolf) / Wikimedia Commons   Energimyndigheten informerar om följande med anledning av coronaviruset: Forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten Arbetsläget Vår verksamhet med utlysningar och beslut om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt fortlöper som vanligt. Förseningar i projekt, redovisningar med mera hanteras enligt våra ordinarie […]

Läs mer

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen riktar sig framförallt till handläggare och personal på kommuner som arbetar eller kommer i kontakt med plan- och byggprocessen och målet är att de som genomfört utbildningen får en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden. Utbildningen ges i […]

Läs mer

RIBuild needs feedback

RIBuild needs feedback

Photo: Attic insulation, Pryssgränd. Photografer: Ingrid Johansson, 2004. Stockholms stadsmuseum / Stockholmskällan.   RIBuild is a EU research project that develops guidelines on how to install internal thermal insulation in historic buildings while maintaining their architectural and cultural heritage. The purpose is to reduce energy consumption in historic buildings in […]

Läs mer

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Bild: Fönsterdetalj på Skokloster slott. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons. Byggnadsvårdsföreningen har publicerat en parlör, eller ”svar på tal” om frågor man som fastighetsägare kan komma att ställas inför gällande gamla fönster. Ett exempel: Du får höra: “Energiförbrukningen kommer att sjunka avsevärt om du byter.” Du svarar: Kanske, men […]

Läs mer