Articles by: Susanna Carlsten

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Projektet Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat fortsätter framåt och vissa resultat har nu börjat komma fram gällande fallstudierna i Malmberget och Kiruna. Data från mätningar av energianvändning i två s.k. bläckhornshus har analyserats, värderats och jämförts med information, som samlats in om konstruktion och husens kulturhistoriska värden. […]

Läs mer

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Projektet Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat fortsätter framåt och vissa resultat har nu börjat komma fram gällande fallstudierna i Malmberget och Kiruna. Data från mätningar av energianvändning i två s.k. bläckhornshus har analyserats, värderats och jämförts med information, som samlats in om konstruktion och husens kulturhistoriska värden. […]

Läs mer

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader – två samordnade konferenser i september!

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader – två samordnade konferenser i september!

Just nu planerar vi för fullt inför höstens två konferenser. Konferenserna är samordnade i tid och hålls på samma plats.   Spara & bevaras programkonferens 25 september 2018, Visby Gotland. Nationell konferens (hålls på svenska). Save the date – mer information kommer.   EEHB2018 – The 3rd International Conference on […]

Läs mer

Preliminära resultat från projektet om hampa-kalk tyder på goda isolerande egenskaper

Preliminära resultat från projektet om hampa-kalk tyder på goda isolerande egenskaper

Projektet Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk har börjat få fram preliminära resultat som är intressanta. Sedan projektet startade har flera tester påbörjats. Ett fullskaletest, där en fasad på en historisk byggnad renoverades med ett skikt av hampakalk, påbörjades i september 2017 i Visby och på Lunds […]

Läs mer

Intressant läsning i Energi & miljö

Intressant läsning i Energi & miljö

Som vanligt så är senaste numret av tidningen Energi & miljö intressant även för oss som är intresserade av energieffektivisering i kulturhistoriska hus. Denna gång har tidningen dessutom ett specialtema om kulturhus. En av artiklarna är skriven av Anna Donarelli och Tor Broström som ju är med i flera projekt […]

Läs mer

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin har vid Göteborgs universitet lagt fram och framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Wooden objects in historic buildings”. Hennes arbete var en del av Spara och bevara under etapp 1 och 2. Avhandlingen handlar om hur relativ fuktighet och temperatur påverkar känsliga träföremål. Den bidrar med viktig kunskap om […]

Läs mer

Informationsblad om energieffektivisering

Informationsblad om energieffektivisering

Statens fastighetsverk har tillsammans med Sustainable Innovation och stöd från Energimyndigheten drivit samarbetsprojektet Energieffektiva lösningar inom lokalsektorn under ett års tid. Nu finns en del av resultaten publicerade som informationsblad inom följande områden: Energieffektiv avfuktning Effektreduktion Avancerad värmestyrning Värmekabel i takavvattningssystem LED-belysning i kulturmiljö Här hittar du informationsbladen. Informationsbladen vänder […]

Läs mer

Disputationsdags!

Disputationsdags!

Så är det återigen dags för en disputation med koppling till Spara och bevara. Denna gång är det Charlotta Bylund Melin som lägger fram avhandlingen Wooden objects in historic buildings: Effects of dynamic relative humidity and temperature. När? Fredagen den 26 januari 2018, kl. 13.00 Var? Hörsalen i Geovetarcentrum, Gulhedsgatan […]

Läs mer