Articles by: Susanna Carlsten

Öppen utlysning – Energieffektivisering inom belysningsområdet

Öppen utlysning – Energieffektivisering inom belysningsområdet

Nu kan du söka stöd för forskning och innovation från programmet – Energieffektivisering inom belysningsområdet. I utlysningen som öppnade den 27 november välkomnas projektförslag inom ett brett område – allt ifrån affärsmodeller och kommersialisering till utfasning av kvicksilver och materialåtervinning. Utlysningen omfattar totalt 25 miljoner kronor och stänger den 10 […]

Läs mer

Databas med lågenergibyggnader

Databas med lågenergibyggnader

Lågan är en databas och marknadsöversikt för lågenergibyggnader i Sverige. Målet med hemsidan är att visa goda exempel på lågenergihus för att på det viset stärka denna marknad i landet. Ett annat av Lågans mål har viss koppling till ombyggnation av befintlig bebyggelse och Spara & bevara: Tillhandahålla underlag för […]

Läs mer

Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

En ny avhandling från Linköpings universitet tar upp frågan om livscykelkostnader i förhållande till energieffektiviserande åtgärder i äldre byggnader. Lina La Fleurs utvärderar energirenoveringar av flerfamiljshus I sin avhandling Energy renovation of multi-family buildings in Sweden: An evaluation of life cycle costs, indoor environment and primary energy use, and a […]

Läs mer

Announcing The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Announcing The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Information from the organisers: Benediktbeuern, Germany, 7-8 October 2020. After three successful conferences organised by Casas Históricas y Singulares and Ars Civilis in Madrid (2014), the Belgian Building Research Institute in Brussels (2016) and the Swedish Energy Agency, Uppsala University and the Swedish National Heritage Board (2018) we are proud […]

Läs mer

Gammalt bibliotek, nytt inomhusklimat

Gammalt bibliotek, nytt inomhusklimat

Ombyggnaden av Uppsalas universitetsbibliotek Carolina Rediviva är ett av huvudreportagen i senaste numret av tidningen Energi & Miljö. Eftersom biblioteksbyggnaden har stora kulturhistoriska värden krävdes varsamhet och god planering för att genomförandet skulle bli så bra som möjligt. I reportaget beskrivs bl.a. hur lokalerna byggts om för att möta besökarnas […]

Läs mer

Historic Building Energy Retrofit Atlas

Historic Building Energy Retrofit Atlas

The Historic Building Energy Retrofit Atlas är en databas som samlat och presenterar goda exempel kring hur en historisk byggnad kan renoveras för att uppnå hög energieffektivitet samtidigt som man respekterar och skyddar dess kulturhistoriska värden. Den insamlade datan innehåller information om byggnaden och dess konstruktion, kulturhistorisk värdering, byggmaterialspecifikationer, energieffektivitet […]

Läs mer

Seminarium om biobaserade byggnadsmaterial, potential och möjligheter

Seminarium om biobaserade byggnadsmaterial, potential och möjligheter

Varmt välkommen till Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu – Ett seminarium om användningen av biobaserade byggnadsmaterial, dess potential och möjligheter, såväl i historiskt som i framtidens perspektiv. Seminariet äger rum den 17:e oktober kl 09-16.30 på Gamla Biskopshuset i Lund. Detaljerat program: Program Biobaserade Byggnadsmaterial Seminariet är ett samarbete mellan […]

Läs mer

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

I förra veckan var det dags för årets Byggnadsvårdskonvent i Mariestad. Med över 600 deltagare är detta en av de största och viktigaste arenorna i Sverige för professionella att samlas kring byggnadsvård. I år var det flera av Spara och bevaras projektdeltagare som presenterade sin forskning och fick tillfälle att […]

Läs mer