Articles by: Susanna Carlsten

Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

Renovering är billigare än rivning och nybyggnation

En ny avhandling från Linköpings universitet tar upp frågan om livscykelkostnader i förhållande till energieffektiviserande åtgärder i äldre byggnader. Lina La Fleurs utvärderar energirenoveringar av flerfamiljshus I sin avhandling Energy renovation of multi-family buildings in Sweden: An evaluation of life cycle costs, indoor environment and primary energy use, and a […]

Läs mer

Announcing The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Announcing The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Information from the organisers: Benediktbeuern, Germany, 7-8 October 2020. After three successful conferences organised by Casas Históricas y Singulares and Ars Civilis in Madrid (2014), the Belgian Building Research Institute in Brussels (2016) and the Swedish Energy Agency, Uppsala University and the Swedish National Heritage Board (2018) we are proud […]

Läs mer

Gammalt bibliotek, nytt inomhusklimat

Gammalt bibliotek, nytt inomhusklimat

Ombyggnaden av Uppsalas universitetsbibliotek Carolina Rediviva är ett av huvudreportagen i senaste numret av tidningen Energi & Miljö. Eftersom biblioteksbyggnaden har stora kulturhistoriska värden krävdes varsamhet och god planering för att genomförandet skulle bli så bra som möjligt. I reportaget beskrivs bl.a. hur lokalerna byggts om för att möta besökarnas […]

Läs mer

Historic Building Energy Retrofit Atlas

Historic Building Energy Retrofit Atlas

The Historic Building Energy Retrofit Atlas är en databas som samlat och presenterar goda exempel kring hur en historisk byggnad kan renoveras för att uppnå hög energieffektivitet samtidigt som man respekterar och skyddar dess kulturhistoriska värden. Den insamlade datan innehåller information om byggnaden och dess konstruktion, kulturhistorisk värdering, byggmaterialspecifikationer, energieffektivitet […]

Läs mer

Seminarium om biobaserade byggnadsmaterial, potential och möjligheter

Seminarium om biobaserade byggnadsmaterial, potential och möjligheter

Varmt välkommen till Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu – Ett seminarium om användningen av biobaserade byggnadsmaterial, dess potential och möjligheter, såväl i historiskt som i framtidens perspektiv. Seminariet äger rum den 17:e oktober kl 09-16.30 på Gamla Biskopshuset i Lund. Detaljerat program: Program Biobaserade Byggnadsmaterial Seminariet är ett samarbete mellan […]

Läs mer

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

I förra veckan var det dags för årets Byggnadsvårdskonvent i Mariestad. Med över 600 deltagare är detta en av de största och viktigaste arenorna i Sverige för professionella att samlas kring byggnadsvård. I år var det flera av Spara och bevaras projektdeltagare som presenterade sin forskning och fick tillfälle att […]

Läs mer

Postdoctoral position in indoor environment and energy use

Postdoctoral position in indoor environment and energy use

Postdoctoral position in indoor environment and energy use at the Department of Architecture and Civil Engineering at Chalmers. More info:https://www.chalmers.se/en/about-chalmers/Working-at-Chalmers/Vacancies/Pages/default.aspx?rmpage=job&rmjob=7806&rmlang=UK Deadline: 30 september, 2019 ——————————————————————————————————————————————————- Om Forskarnätverket Urban Futures Forskarnätverket Urban Futures samlar forskare verksamma inom stadsutveckling och urbana frågor vid högskolor, universitet eller organisationer som är parter till Mistra […]

Läs mer

Ny avhandling och doktor i Spara och bevara

Ny avhandling och doktor i Spara och bevara

Forskningsprogrammet Spara och bevara har fått en till doktor. Denna gång var det Magnus Wessbergs tur att disputera. Magnus som är verksam vid ämnet kulturvård och Uppsala universitet har varit inskriven som doktorand vid Tekniska högskolan i Prag. Doktorsavhandlingen Design and analysis of energy efficient indoor climate control methods for […]

Läs mer