Articles by: Susanna Carlsten

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Bild: Faktoriholmarna Eskilstuna, Calle Eklund (V-wolf) / Wikimedia Commons   Energimyndigheten informerar om följande med anledning av coronaviruset: Forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten Arbetsläget Vår verksamhet med utlysningar och beslut om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt fortlöper som vanligt. Förseningar i projekt, redovisningar med mera hanteras enligt våra ordinarie […]

Läs mer

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen riktar sig framförallt till handläggare och personal på kommuner som arbetar eller kommer i kontakt med plan- och byggprocessen och målet är att de som genomfört utbildningen får en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden. Utbildningen ges i […]

Läs mer

RIBuild needs feedback

RIBuild needs feedback

Photo: Attic insulation, Pryssgränd. Photografer: Ingrid Johansson, 2004. Stockholms stadsmuseum / Stockholmskällan.   RIBuild is a EU research project that develops guidelines on how to install internal thermal insulation in historic buildings while maintaining their architectural and cultural heritage. The purpose is to reduce energy consumption in historic buildings in […]

Läs mer

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal om fönsterbyte

Bild: Fönsterdetalj på Skokloster slott. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons. Byggnadsvårdsföreningen har publicerat en parlör, eller ”svar på tal” om frågor man som fastighetsägare kan komma att ställas inför gällande gamla fönster. Ett exempel: Du får höra: “Energiförbrukningen kommer att sjunka avsevärt om du byter.” Du svarar: Kanske, men […]

Läs mer

Programkonferens i historiska lokaler

Programkonferens i historiska lokaler

Bild: Bröderna Söderbergs Metallgjuteri i Eskilstuna, Digitalt museum. I början av mars var det dags för den första programkonferensen inom Spara och bevara etapp IV. Konferensen förlades till Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna. Tio nya projekt presenterades under dagen och möjliga samarbeten diskuterades, däribland frågor om livscykelperspektiv, simulering och effektiv klimatstyrning. […]

Läs mer

Doktorandtjänst ute

Doktorandtjänst ute

Nu söker Linköpings universitet en doktorand inom sitt Spara och bevara-projekt. Beskrivning av arbetsuppgifterna Målet med forskningsprojektet är att studera och utveckla ett digitaliseringsramverk för vissa utvalda historiska byggnader med en molnbaserad lösning för Internet of Things. De planerade uppgifterna inkluderar datainsamling med trådlösa sensornätverk, dataanalys och modellering med digitala […]

Läs mer

Solceller på kyrktak i Norge

Solceller på kyrktak i Norge

Foto: Rune Sattler / Wikimedia Commons I Norge börjar det bli mer och mer populärt med egenproducerad el i kyrkorna. Strand kirke var först ut med att installera solceller på sitt tak och fler ansökningar behandlas just nu. På Strand Kirke, som ritades av Fritz von der Lippe och stod […]

Läs mer

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna. Sista dag […]

Läs mer

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020 – The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings  Wednesday, Oct. 7th 2020 & Thursday, Oct 8th 2020 Benediktbeuern, Germany In order to achieving the ambitious governmental and societal goals in CO2 reduction which are needed to mitigate global climate change requires the contribution of all sectors […]

Läs mer