Articles by: Susanna Carlsten

Ny artikel om styrmedel

Ny artikel om styrmedel

Forskare inom projektet En granskning av tidigare styrmedel publicerar nu sin andra artikel baserad på forskningsresultaten: Decision-Making on a National Home Improvement Programme in Sweden and Its Effects on the Built Environment, 1984–1993, The Historic Environment: Policy & Practice (online pub ahead of print), authors M. Tunefalk & M. Legnér Artikeln […]

Läs mer

Krigsbyte i mikroklimat

Krigsbyte i mikroklimat

Bild: Ur Tokroliga anekdoter. Folkskrifter utgivna av P. G. Berg, Serie 5 Nr 12 [15] 1858. Stockholmskällan. Djävulsbibeln har funnits i Kungliga bibliotekets samlingar sedan 1878. Bibeln, 75 kilo medeltida handskrift, togs som krigsbyte under svenskarnas invasion av Prag i mitten av 1600-talet. Djävulsbibeln består till stor del av pergament, […]

Läs mer

SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

Projektet Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  uppmärksammas av SVT i en artikel och ett nyhetsinslag. Byggnader uppförda före 1945 har stor potential för solelsproduktion, samtidigt riskeras kulturhistoriska värden gå förlorade om solpaneler sätts upp på fel sätt. Inom projeketet utvecklas en karta för att kunna se […]

Läs mer

Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Nu kan du läsa en artikel om forskningsprogrammet Spara och bevaras historik och utveckling på Energivärldens webb. Som ni säkert vet så har det kulturhistoriska byggnadsbeståndet stor potential att kunna energieffektiviseras, men ovarsamma ingrepp riskerar att förvanska byggnaderna. Beroende på insats går det att göra effektiviseringar på mellan 10 till […]

Läs mer

Tre dagar av konferens

Tre dagar av konferens

Hur ska vi energieffektivisera äldre hus utan att förvanska dem? Detta var den centrala frågan som vi ställde under tre dagar av konferens i Visby förra veckan. Dag 1 var vigd för slutresultaten inom Spara och bevara-projekten. Flera intressanta resultat gällande allt från energieffektvisering av fönster till hur energisparstödet på […]

Läs mer

Regler om ventilation och luftkvalitet riskerar att skada kulturarvet

Regler om ventilation och luftkvalitet riskerar att skada kulturarvet

I senaste numret av VVS-forum publiceras debattartikeln Luftväxling som luftkvalitet av Göran Stålbom. Utbyte av luft betyder inte automatiskt att luftkvaliteten blir högre. Stålbom ger en bakgrund och översikt till ämnet. Debattartikeln ställer frågor om de regler som finns kring ventilation och luftkvalitet. Många gånger blir reglerna problematiska i kulturhistoriskt […]

Läs mer

Ny standard för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Ny standard för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Att bevara exteriören på en historisk byggnad och samtidigt öka energieffektiviteten är inte nödvändigtvis en motsättning. Den nya standarden EN 16883:2017, Conservation of cultural heritage, ger vägledning om hur man förbättrar energiprestanda för historiskt värdefulla byggnader. En grupp bestående av 45 experter från 12 länder hade kartlagt riktlinjerna i sex […]

Läs mer