Articles by: Susanna Carlsten

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – ny utlysning öppnad!

Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna. Sista dag […]

Läs mer

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020: Call for abstracts

EEHB2020 – The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings  Wednesday, Oct. 7th 2020 & Thursday, Oct 8th 2020 Benediktbeuern, Germany In order to achieving the ambitious governmental and societal goals in CO2 reduction which are needed to mitigate global climate change requires the contribution of all sectors […]

Läs mer

Nya forskningsprojekt och planerad ytterligare utlysning

Nya forskningsprojekt och planerad ytterligare utlysning

Forskningsprogrammet Spara och bevaras nya projekt finns nu upplagda på webbsidan. Projekten spänner över flera intressanta områden, från frågor om livcykelperspektiv till hur man väljer de bästa kombinationerna av energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En ny utlysning av ytterligare medel inom forskningsprogrammet planeras för våren 2020.

Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Forum för klimat och kulturarv 2-3 september 2020 Riksantikvarieämbetet arrangerar i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland två dagar med fokus på konsekvenserna av temperaturökning. Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, bygglov och beredskapssamordning på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor. Men […]

Läs mer

ASHRAE publicerar ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

ASHRAE publicerar ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Tidigare i år publicerade ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) en ny guideline om energieffektivisering i kulturhistoriska hus. Målet är att denna guideline ska öka energieffektiviseringen äldre hus men att det i sin tur inte ska förstöra byggnadernas karaktär. ASHRAE Guideline 34-2019, Energy Guideline for Historic Buildings innehåller […]

Läs mer

Bild: Produkter från Ludwigsbergs Werkstad, ur Tekniska museets samlingar.   Vi öppnade nya numret av Energi & miljö och fastande direkt för artikeln ”Inte bättre förr men snyggare”. Den handlar om Sveriges VVS-museum i Bromma och till vår glädje planeras fler fördjupande texter i kommande nummer. På museet trängs prylar […]

Läs mer

Öppen utlysning – Energieffektivisering inom belysningsområdet

Öppen utlysning – Energieffektivisering inom belysningsområdet

Nu kan du söka stöd för forskning och innovation från programmet – Energieffektivisering inom belysningsområdet. I utlysningen som öppnade den 27 november välkomnas projektförslag inom ett brett område – allt ifrån affärsmodeller och kommersialisering till utfasning av kvicksilver och materialåtervinning. Utlysningen omfattar totalt 25 miljoner kronor och stänger den 10 […]

Läs mer

Databas med lågenergibyggnader

Databas med lågenergibyggnader

Lågan är en databas och marknadsöversikt för lågenergibyggnader i Sverige. Målet med hemsidan är att visa goda exempel på lågenergihus för att på det viset stärka denna marknad i landet. Ett annat av Lågans mål har viss koppling till ombyggnation av befintlig bebyggelse och Spara & bevara: Tillhandahålla underlag för […]

Läs mer