Articles by: Susanna Carlsten

Hemsida om fönster

Hemsida om fönster

Vi vill tipsa om en hemsida inriktad mot fönster som samtidigt har en viss koppling till energieffektivisering i äldre hus. Sidan är ett av resultaten från ett forskningsprojekt som drevs av SP med Formasfinansiering. De sidansvariga själva skriver: Med hjälp av denna hemsida vill vi försöka öka den allmänna kunskapsnivån […]

Läs mer

Temadagar: Fukt i bygningen og etterisolering

Temadagar: Fukt i bygningen og etterisolering

Våra norska kollegor på Bygg og bevar tipsar om ett evenemang om fukt och isolering av kulturhistoriska byggnader i Hvam den 30 mars.   Beskrivning Akershus bygningsvernsenter setter fokus på tekniske løsninger ved etterisolering og fuktsikring som ivaretar historiske og arkitektoniske kvaliteter ved gamle hus. Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk […]

Läs mer

Nytt examensarbete om solceller på kyrkor

Nytt examensarbete om solceller på kyrkor

I Kunskapsdatabasen återfinns nu Niklas Hansens examensarbete Solceller i skyddade kyrkomiljöer – En studie om solelproduktion och kulturmiljöskydd på kyrkor. Arbetet behandlar den svåra frågan om möjligheter och problematik kring solceller på kyrkor. Abstract This thesis considers churches, the cultural environments and electricity production by solar cells. The cultural environment are […]

Läs mer

Dansk inspirationskatalog har lanserats

Dansk inspirationskatalog har lanserats

Vi vill tipsa om en intressant dansk hemsida – AlmenNets Inspirationskatalog – som har samlat olika exempel på nybyggnation men även renoveringar och restaureringar av byggnader. Ofta ligger energieffektivisering i fokus för ombyggnationerna. I en del av renoveringarna finns en medvetenhet om husens kulturhistoriska värden i valen av lösningar.   […]

Läs mer

Kyrkpumpen halverar kostnaden för uppvärmning

Kyrkpumpen halverar kostnaden för uppvärmning

Tillämpning av forskning inom fältet energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader har fått en ny landvinning. Dessutom inom ett så stort och komplicerat område som kyrkor. Luleå stift och företaget TESAB har med hjälp av en speciellt framtagen luft-luftvärmepump visat att stora energibesparingar är möjliga på ett lätt genomförbart sätt. Projektet som […]

Läs mer

Hur misstag kring inomhusklimat kan överbryggas

Hur misstag kring inomhusklimat kan överbryggas

I årets första nummer av Energi och miljö finns en intervju med Gustaf Leijonhufvud, forskare inom Spara och Bevara, publicerad. Gustafs forskning har handlat om att övervinna gapet mellan forskning/kunskap och praktik vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Varje byggnad har sina förutsättningar vilket gör det svårt att ge generella […]

Läs mer

BUILD UPON Leaders’ Summit

BUILD UPON Leaders’ Summit

20 February 2017 @ Les Ateliers des Tanneurs, 58-62 Rue des Tanneurs, Brussels, Belgium BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17. www.buildupon.eu It aims to create a renovation revolution across Europe […]

Läs mer

Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias, forskare inom Spara och bevara, har intervjuats av Dagens Nyheter angående en nyligen gjord förstudie. Studien fokuserar på renoveringsåtgärder i bostäder och inre renoveringars klimatpåverkan. Den visar att det byggs om väldigt mycket i svenska bostäder. – Klimatpåverkan av den inre renoveringen av lägenheter uppskattar vi till ungefär […]

Läs mer

Komfort och kulturkrockar

Komfort och kulturkrockar

Vi har läst Svenska Dagbladet och krönikan Tragedin borde ha lärt engelsmän vikten av värme. Även om resonemanget om förhållandet mellan polarforskning och komfort är lite svårtuggat så ger den oss en viss inblick i intressanta kulturkrockar gällande inomhusklimat och energieffektivisering i kulturhistoriska hus… Läs krönikan här.