Articles by: Annie Nyström

Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?

Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans med att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället. Tid: 24 november, kl. 09.00-11.30 Plats: webbinarium ”För att vi […]

Läs mer

Delta i EU-projekt – kunskap, inspiration och matchmaking

Delta i EU-projekt – kunskap, inspiration och matchmaking

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans med att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället. ”Nu kan du få få hjälp på vägen för att […]

Läs mer

IEA SHC Task 59 “Renovating historic buildings towards zero energy”.

IEA SHC Task 59 “Renovating historic buildings towards zero energy”.

IEA SHC Task59 webinar October 20, 2021. The webinar presented the main outcomes from the IEA SHC Task 59 ”Renovating historic buildings towards zero energy – Knowledge base, planning process and compatible solutions”. There were over 100 participants and the day included following presentations; Renovating historic buildings towards zero energy – an over view […]

Läs mer

PRO-Heritage Promotion Day and INCREAS Promotion Day

PRO-Heritage Promotion Day and INCREAS Promotion Day

PRO-Heritage Promotion Day The PRO-Heritage Promotion Day will focus on energy efficient traditional buildings and protecting traditional crafts. Wednesday, 6th October 2021, 10am to 6pm.   INCREAS Promotion Day The INCREAS Promotion Day will focus on Innovations and Creative Solutions for Cultural Heritage. Thursday, 7th October 2021, 10am to 6pm. […]

Läs mer

Invitation to Webinar IEA SHC task 59

Invitation to Webinar IEA SHC task 59

Date: October 20th Time: 15:00 – 17:00 CET This webinar will present the main outcomes from the IEA SHC Task 59 ”Renovating historic buildings towards zero energy”. If you want to learn more about Task 59, please visit the website or read this Leaflet. Program Renovating historic buildings towards zero energy – […]

Läs mer

Examensarbete inom teknik, grundnivå, 15 HP STOCKHOLM, Sverige 2020

Examensarbete inom teknik, grundnivå, 15 HP STOCKHOLM, Sverige 2020

Energieffektivisering i KTHs huvudbyggnad – En kulturhistorisk byggnad Författare; Karout, Kawthar KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Ström, Josefine KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Abstract ”Med det rådande klimathotet ställs högre krav på fastighetsbranschen att minska sin […]

Läs mer

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

Ta del av Petra Erikssons avhandling. Building Conservation with Energy Conservation – Towards differentiated energy renovation strategies in historic building stocks. ”Ny metod för kategorisering I avhandlingen presenteras en metod som tar ett helhetsgrepp om bedömningen av både de potentiella energibesparingarna och hanteringen av byggnadernas specifika förutsättningar. Metoden består av […]

Läs mer

Nätverket SIRen och forskningsprogrammet Spara och bevaras gemensamma webbinarium om fönster den 9 Juni 2021

Nätverket SIRen och forskningsprogrammet Spara och bevaras gemensamma webbinarium om fönster den 9 Juni 2021

Ända sedan energikrisen i mitten av 1970-talet har frågan om energieffektivisering av fönster varit kontroversiell. Ska vi byta ut hela fönster, komplettera eller renovera? Det finns naturligtvis inte en enda sanning, men frågan är om kan vi göra något för att överbrygga eventuella kunskapsgap? Nätverket SIRen och forskningsprogrammet Spara och […]

Läs mer

Titta in på projektet – Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer

Titta in på projektet – Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer

Under våren 2021 har försök kommit igång inom Spara och Bevara projektet ”Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer”. Syfte med projektet är att undersöka inverkan av olika hygroskopiska ytmaterial på historiska byggnaders inomhusklimat. På avdelning Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola undersöks fuktbuffringsegenskaper av olika ytmaterial, […]

Läs mer

Inbjudan till disputation

Inbjudan till disputation

Den 16 juni kl 13.00 disputerar Petra Eriksson på sin avhandling Balancing Building Conservation with Energy Conservation – Towards differentiated energy renovation strategies in historic building stocks i Kulturvård vid Göteborgs universitet. Opponent är professor Giovanna Franco, Dipartimento architettura e design, Università di Genova, Italien. Betygsnämnden består av associate professor […]

Läs mer