White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

”Denna rapport har utarbetats av  the Sustainable Traditional Building Alliance (STBA), med stöd av det tidigare avdelningen för energi och klimatförändringar (nu avdelningen för affärs-, energi- och industristrategier) och publiceras av British Standards Institution (BSI). Rapporten beskriver ett nytt ramverk för utveckling av framtida fuktstandarder och vägledning och praxis som tar itu med utmaningarna med fuktbuffring. Det föreslår en integrerad och säker strategi för fuktbuffring i byggnader för framtiden. Den har skapats för att stimulera och hjälpa diskussioner med att revidera befintliga standarder och riktlinjer som BS 5250: 2011, Uppförandekod för kontroll av kondens i byggnader”.

Läs rapporten här (endast på engelska).

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *