Energimyndigheten
Högskolan på Gotland

Nyheter


Blänkare om seminarium kring Värdering, effektivisering och hållbarhet

Avfuktare hindrar mögeltillväxt i Mästerby kyrka, Gotland

SMHI:s nyhetsbrev

Climate for culture slutkonferens - öppen för allmänheten

Technical Bullentins at Canadian Conservation Institute

Ny vägledning för kulturvärden i den byggda miljön

Rapport om fönster

Green Museum Conference - Video Recordings

117 nya energiglasfönster i Delsbo kyrka

The church of England skriver om hur 25% av brittiska kyrkor kan bli energieffektiva

SPARA OCH BEVARA

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderHär hittar du forskningsprojektets kunskapsdatabas, forskningsprogrammet, goda exempel, nyheter samt länkar till projektets samarbetspartners.

Kalendarium

2014
Seminarium Värdering, effektivisering och hållbarhet.
Stockholm, 17 Okt. 2014
Mer info här.

International conference on energy efficiency in historic buildings: Experiences and solutions.
Madrid 23-30 Sept. 2014
http://www.energy-heritage.com/en/

Climate for culture, final conference in Munich
9 - 10 July 2014
http://www.climateforculture.eu/

Nordic Symposium on Building Physics will be held in Lund, Sweden 15 – 19 June 2014
www.nsb2014.se

Spara & Bevara project meeting - Visby 28 - 30 April 2014

EFFESUS fourth project meeting will be held in Visby, Sweden
27 - 28 March 2014
http://www.effesus.eu/

The 49th Edition of AiCARR International Conference of 2014 will take place in Rome.
Call for papers