Energimyndigheten
Högskolan på Gotland

Nyheter


Ny avhandling publicerad

Slutkonferens för Effesus

Nearly Zero Energy Hotels

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Teaterrenovering i Sundsvall

Nytt infoblad till standard för uppvärmning av sakrala byggnader

Integrering av solenergi i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Ny publikation om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

RIBuild open seminar 21 January 2016

SPARA OCH BEVARA

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Här hittar du forskningsprojektets kunskapsdatabas, forskningsprogrammet, goda exempel, nyheter samt länkar till projektets samarbetspartners.

Kalendarium

2016
2nd International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings
Brussels 19-21 oktober.

22nd International Sustainable Development Research Society Conference

Lisbon, Portugal 13-15 July

EFFESUS Final Conference, Dordrecht, Netherlands 24 June

REHVA World Congress CLIMA
Ålborg, Denmark 22-25 May 2016

Programkonferens: Spara & bevara. Lund 16-17 mars 2016

2015
Seminarium: Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden
Karlskrona, 15 oktober 2015
Varsam energieffektivisering 2015 Karlskrona.pdf

Möte: Energimyndighetens programråd för Spara och bevara
Visby, 22 september 2015

Konferens: Spara och bevara - Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Uppsala, Clarion Hotel
17 april 2015
Mer info hittar du här

CCSH15 - Climate Change and Sustainable Heritage.
Graz, 18-20 Febr. 2015
http://ccsh15.tugraz.at/index.html

2014
International conference on energy efficiency in historic buildings: Experiences and solutions.
Madrid 23-30 Sept. 2014
http://www.energy-heritage.com/en/

Climate for culture, final conference in Munich
9 - 10 July 2014
http://www.climateforculture.eu/

Nordic Symposium on Building Physics will be held in Lund, Sweden 15 – 19 June 2014
www.nsb2014.se

Spara & Bevara project meeting - Visby 28 - 30 April 2014

EFFESUS fourth project meeting will be held in Visby, Sweden
27 - 28 March 2014
http://www.effesus.eu/

The 49th Edition of AiCARR International Conference of 2014 will take place in Rome.
Call for papers