Om oss

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.
Spara och bevara finansieras av:


Programmet koordineras av:

Kalendarium

  1. EEHB2018 – The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

    september 26, 2018 @ 8:00 f m - september 27, 2018 @ 5:00 e m