Energimyndigheten
Högskolan på Gotland

Nyheter


Utlysning: Samverkansprogrammet E2B2 – energieffektivt byggande och boende

Good practices - success stories on sustainable and renewable energies in UNESCO Sites

Utlysning: Spara och bevara - etapp 3

Declaration on Environmental Guidelines

Minskad uppvärmning av bostäder i ändrat klimat

Kunskapsdatabasen uppdateras ständigt

Ny etapp för Spara & bevara

Kurs på halvdistans om energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader

Artikel om inneklimat i kyrkor

Modern klimatanläggning i anrikt gammalt hus

SPARA OCH BEVARA

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderHär hittar du forskningsprojektets kunskapsdatabas, forskningsprogrammet, goda exempel, nyheter samt länkar till projektets samarbetspartners.

Kalendarium

2015
CCSH15 - Climate Change and Sustainable Heritage.
Graz, 18-20 Febr. 2015
http://ccsh15.tugraz.at/index.html

2014
International conference on energy efficiency in historic buildings: Experiences and solutions.
Madrid 23-30 Sept. 2014
http://www.energy-heritage.com/en/

Climate for culture, final conference in Munich
9 - 10 July 2014
http://www.climateforculture.eu/

Nordic Symposium on Building Physics will be held in Lund, Sweden 15 – 19 June 2014
www.nsb2014.se

Spara & Bevara project meeting - Visby 28 - 30 April 2014

EFFESUS fourth project meeting will be held in Visby, Sweden
27 - 28 March 2014
http://www.effesus.eu/

The 49th Edition of AiCARR International Conference of 2014 will take place in Rome.
Call for papers