Om oss

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.
Spara och bevara finansieras av:


Programmet koordineras av:

Kalendarium

  1. SBE21 Sustainable Built Heritage

    april 14, 2021 @ 8:00 f m - april 16, 2021 @ 5:00 e m
  2. The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

    oktober 4, 2021 - oktober 7, 2021