Energimyndigheten
Högskolan på Gotland

Nyheter


Artikel i Bygg och teknik - Sveriges äldsta byggtidning

Ny monografi! Kulturarvet och komforten - Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985

New insulation project will save energy in Europe’s historic buildings

Call for abstracts: Second International Conference on Energy Efficiency and Comfort in Historic Buildings (EECHB2016)

Energieffektiva lösningar i kulturhistoriska byggnader? Heldagsseminarium med Statens fastighetsverk och Sustainable Innovation.

Ny bok: Komfort framför allt, men även nytta och nöje – teknik, apparater och redskap i byggnader före andra världskriget

Ny artikel i ASHRAE Journal

Den första utlysningen inom tredje etappen av Spara och bevara gav nitton ansökningar

ASHRAE fokuserar på historiska byggnader

Norska Riksantikvaren reagerar mot nya energiregler för knuttimrade hus

SPARA OCH BEVARA

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Här hittar du forskningsprojektets kunskapsdatabas, forskningsprogrammet, goda exempel, nyheter samt länkar till projektets samarbetspartners.

Kalendarium

2015
Konferens: Spara och bevara - Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Uppsala, Clarion Hotel
17 april 2015
Mer info hittar du här

CCSH15 - Climate Change and Sustainable Heritage.
Graz, 18-20 Febr. 2015
http://ccsh15.tugraz.at/index.html

2014
International conference on energy efficiency in historic buildings: Experiences and solutions.
Madrid 23-30 Sept. 2014
http://www.energy-heritage.com/en/

Climate for culture, final conference in Munich
9 - 10 July 2014
http://www.climateforculture.eu/

Nordic Symposium on Building Physics will be held in Lund, Sweden 15 – 19 June 2014
www.nsb2014.se

Spara & Bevara project meeting - Visby 28 - 30 April 2014

EFFESUS fourth project meeting will be held in Visby, Sweden
27 - 28 March 2014
http://www.effesus.eu/

The 49th Edition of AiCARR International Conference of 2014 will take place in Rome.
Call for papers