Om oss

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.
Spara och bevara finansieras av:


Programmet koordineras av:

Kalendarium

  1. Programkonferens i Uppsala

    maj 11 @ 9:30 f m - maj 12 @ 1:00 e m
  2. World Sustainable Built Environment Conference 2017

    juni 5 @ 8:00 f m - juni 7 @ 5:00 e m