Energimyndigheten
Högskolan på Gotland

Nyheter


Climate for culture slutkonferens - öppen för allmänheten

Technical Bullentins at Canadian Conservation Institute

Ny vägledning för kulturvärden i den byggda miljön

Rapport om fönster

Green Museum Conference - Video Recordings

117 nya energiglasfönster i Delsbo kyrka

The church of England skriver om hur 25% av brittiska kyrkor kan bli energieffektiva

Gotlandsmedia skriver om mätningar som genomförs inom Spara och bevara

Norska Riksantikvaren har tagit fram en handbok för energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse

"Energideklarationer - varsamhet på undantag?" Se inspelningen ifrån Almedalen 2013

SPARA OCH BEVARA

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderHär hittar du forskningsprojektets kunskapsdatabas, forskningsprogrammet, goda exempel, nyheter samt länkar till projektets samarbetspartners.

Kalendarium

2014
Climate for culture, final conference in Munich
9 - 10 July 2014
http://www.climateforculture.eu/

Nordic Symposium on Building Physics will be held in Lund, Sweden 15 – 19 June 2014
www.nsb2014.se

Spara & Bevara project meeting - Visby 28 - 30 April 2014

EFFESUS fourth project meeting will be held in Visby, Sweden
27 - 28 March 2014
http://www.effesus.eu/

The 49th Edition of AiCARR International Conference of 2014 will take place in Rome.
Call for papers